Skip to main content
Skip table of contents

Yleiset Flow-toiminnot (Vertex ED/HD)

Tällä sivulla on esitelty lyhyesti yleisempiä Vertex Flown käyttöön liittyviä toimintoja Vertex ED:ssä ja Vertex HD:ssa.

Vertex ED/HD:n Flow-dokumenttien ja rakenteiden julkaisun ja revisioinnin prosessia toimintoineen on kuvattu tarkemmin tämän sivun alasivulla.

Lisätietoja Vertex Flow:sta ja sen ylläpidosta löydät Vertex Flow:n tuotedokumentaatiosivulta.

Vertex Flow -yhteyden käyttöönotto

Vertex Flow:n käyttöönotto edellyttää yhteysasetusten määrittelyä ja sisäänkirjaantumista Vertex ED/HD -ohjelmien käyttöliittymästä käsin.


Käyttäjäkohtainen Flow-käyttöönotto

Käyttäjäkohtainen Flow-yhteyden käyttöönotto onnistuu Vertex ED/HD:n käyttäjäasetusten kautta, Tiedosto - Asetukset - Käyttäjäasetukset - Kieli, automaattitallennus, Flow -valintojen takaa omalta Flow-välilehdeltään. Oletusarvo-painike palauttaa Palvelin-kenttään Järjestelmäasetuksiin kirjatun Flow-palvelimen osoitteen.

Käyttövinkki:

Käyttäjäkohtainen asetus soveltuu hyvin tilanteisiin, jossa kaikille käyttäjille ei haluta antaa pääsyä Flowhun.

Järjestelmäkohtainen Flow-käyttöönotto kaikille käyttäjille

Järjestelmäkohtaisen, kaikkia käyttäjiä koskevan Flow-yhteyden käyttöönotto tapahtuu Vertex ED/HD:n Järjestelmäasetusten kautta, Tiedosto - Asetukset - Järjestelmäasetukset - Muokkaa -valintojen takaa, valintalistauksen pdm-kohdasta. (ks. kuva)

Tarvitset Flow-asetuksiin (pdm) ylläpitäjän näkymän aktivoinnin:

Sisäänkirjautuminen Flow'hun

Yhteysasetusten määrittelyn jälkeen käyttäjä kirjautuu Flow'hun sisään Arkisto-välilehden Kirjaudu Flow'hun -toiminnon kautta. Sama kirjautumisdialogi avautuu myös muita Flow-toimintoja käytettäessä.


Vertex Flow -toiminnot Arkisto-välilehdellä

Yleisimmät Flow-toiminnot löytyvät Vertex ED/HD:n Arkisto-välilehdeltä.

Vie dokumentit ja rakenteet Flow’hun

Toiminto avaa dialogin, jonka kautta tehdään kaikki dokumenttien ja rakenteiden siirtäminen Flow’hun. Saman dialogin kautta myös perustetaan uusia Flow-dokumenttikortteja ja uusia rakenteita, joita muokataan Selaa rakenteita -toiminnon kautta.

Selaa rakenteita

Toiminnolla päästään selaamaan ja muokkaamaan aktiivisen projektin rakenteita. Samaan rakenteiden selausvalikkoon päästään myös Flow-dialogin kautta rivivalinnan tilannekohtaisen valikon kautta.


Avaa katseltavaksi

Toiminnolla avataan katseltavaksi Flow:ssa olevia Vertex -piirustuksia.

Kirjaudu Flow:hun/Kirjaudu ulos Flow:sta

Toiminnolla kirjaudutaan sisään/ulos. Sisään kirjautuminen erikseen tällä toiminnolla ei ole välttämätöntä, koska sisäänkirjautumista pyydetään aina tarvittaessa automaattisesti toimintojen yhteydessä.Vie dokumentit ja rakenteet Flow’hun (Flow dokumentit ja rakenteet -dialogi)

Dialogissa on kaksi taulukkoa, joista ylemmässä käsitellään projektin dokumentteja ja alemmassa niiden rakenteita. Kaikki toiminnot löytyvät näiden taulukoiden tilannevalikoista, eli hiiren toisen napin takaa aukeavasta valikosta. Valikon toiminnoista on valittavissa vain sellaiset toiminnot, jotka ovat mahdollisia valituille riveille. Muut toiminnot ovat harmaannutettuja. Tähän vaikuttavat mm. Flow -objektin tila ja käyttäjän oikeudet. Taulukossa näytetään sekä Vertex -tietokannoissa että Flow’ssa olevia tietoja. Näytettävät kentät voidaan määritellä setup-asetuksilla.

Tilasarakkeen kuvakkeet

Taulukoiden ensimmäinen sarake on tilasarake, jonka kuvake ja tippiteksti kertovat objektin käsittelytilan:

Piirustusnumerolle ei ole luotu Flow -dokumenttikorttia.

Vapaa dokumentti. Piirustusnumerolle on olemassa Flow -dokumenttikortti, eikä se ole kenenkään varaama.

Vapaa rakenne. Rakenne on olemassa Flow’ssa, eikä se ole kenenkään varaama.

Dokumentti tai rakenne on varattu toisesta ohjelmasta käsin.

Dokumentin tai rakenteen Flow -tiedot on hakematta tai niiden hakeminen on epäonnistunut.Dokumentit -taulukon tilannevalikon toiminnot
Dokumentit-taulukon tilannevalikon toiminnot (Laajenna klikkaamalla)
Luo dokumenttikortti Flow’hun

Toiminto luo Flow’hun dokumenttikortit valittujen rivien piirustusnumeroilla. Mitään tiedostoja ei tässä yhteydessä vielä siirretä. Toiminto on näkyvissä tilannevalikossa vain kun on valittuna rivejä, joille dokumenttikorttia ei Flow’hun ole vielä luotu.

Luo/tuo rakenne dokumenttikoodilla

Toiminto tarkistaa onko valittujen rivien mukaisilla piirustusnumeroilla olemassa nimikettä. Löytyvät nimikkeet lisätään rakennetaulukkoon ja rakenne tuodaan Flow’sta Vertexin rakennetietokantaan. Jos nimikettä ei löydy, Flow’hun luodaan piirustusnumerolla uusi nimike.

Vie Flow’hun uudeksi versioksi

Toiminto siirtää Flow’hun ZIP-tiedoston, jossa on mukana päädokumentin sekä siihen liittyvien alidokumenttien piirustukset sekä näiden arkistotiedot. Lisäksi siirretään piirustuksista tehty PDF-kirjakatselutiedostoksi sekä PDF-kirja varaosakirjaa varten, mikäli tämä on valittu piirustuskortilla. Katselu PDF-kirja ja varaosa PDF-kirja tehdään omilla PDF-tulostusprofiileillaan, eli näissä voi olla mm. eri tasot näkyvissä. Katselu PDF-kirja tehdään 'pdmdd' nimisellä PDF-profiililla ja Varaosa PDF-kirja 'pdmdd_sparepart' nimisellä PDF-profiililla. Toiminto on käytössä käyttäjän varaamille dokumenteille, joiden piirustusarkiston revisio on uudempi kuin Flow’ssa oleva versio. Toiminnon sallintaan vaikuttavat lisäksi käyttäjän oikeudet ja dokumentin tila.

Vie Flow’hun nykyinen versio korvaten

Toimii vastaavasti kuin 'Vie Flow’hun uudeksi versioksi', mutta on käytössä kun piirustusarkiston revisio ja PDM-versio ovat samoja. Toiminnon sallintaan vaikuttavat lisäksi käyttäjän oikeudet ja dokumentin tila.

Muuta tila

Toiminto muuttaa dokumentin tilan (DRAFT, FINISHED, VERIFIED, jne). Valittavina olevat tilat riippuvat Flow’n tilamallista, käyttäjän oikeuksista ja nykyisestä tilasta.

Avaa selaimeen

Toiminto avaa Flow’n selaimeen ja siihen valitun piirustuksen dokumenttikortin.

Hae Flow tiedot

Toiminto hakee dokumentin Flow -tiedot taulukkoon. Käytössä aina kaikille dokumenteille.

Rakenteet -taulukon tilannevalikon toiminnot
Rakenteet-taulukon tilannevalikon toiminnot (Laajenna klikkaamalla)
Luo uusi rakenne

Toiminto tekee Flow’hun uuden nimikkeen rakenteelle, sekä lisää rakenteen Vertexin rakennetietokantaan. Nimikenumero otetaan valitusta nimikenumerosarjasta tai käyttäjä antaa numeron itse. Mikäli käyttäjän antama nimikenumero on jo Flow’ssa, rakenne tuodaan Vertexin rakennetietokantaan. Em. varmistetaan käyttäjältä.

Luo uusi rakenne tällä koodilla

Toiminto on näkyvissä rakenteelle, jota ei ole Flow’ssa. Toiminto tekee Flow’hun uuden nimikkeen rakenteelle ko. koodilla.

Vie Flow’hun uudeksi versioksi

Toiminto siirtää nykyisen rakenteen sellaisenaan Flow’hun ja tekee siitä uuden rakennetietojen revision mukaisen version. Toiminto on käytössä käyttäjän varaamille rakenteille, joiden revisio on uudempi kuin Flow’ssa oleva versio. Toiminnon sallintaan vaikuttavat lisäksi käyttäjän oikeudet ja rakenteen tila.

Vie Flow’hun nykyinen versio korvaten

Toimii vastaavasti kuin 'Vie Flow’hun uudeksi versioksi', mutta on käytössä kun rakenteen revisio ja Flow -versio ovat samoja. Toiminnon sallintaan vaikuttavat lisäksi käyttäjän oikeudet ja rakenteen tila.

Muuta tila

Toiminto muuttaa rakenteen tilan (DRAFT, FINISHED, VERIFIED, jne). Valittavina olevat tilat riippuvat Flow’n tilamallista, käyttäjän oikeuksista ja nykyisestä tilasta.

Muokkaa rakennetietoja

Toiminto avaa rakennetietokannan muokattavaksi. Rakenteeseen tulevat osat määritellään rakennetietokannassa. Käytössä aina kaikille rakenteille.

Avaa selaimeen

Toiminto avaa Flow’n selaimeen ja siihen valitun rakenteen nimikekortin.

Hae Flow tiedot

Toiminto hakee rakenteen Flow -tiedot taulukkoon. Käytössä aina kaikille rakenteille.

Dialogin lisätoiminnot


Dialogin lisätoiminnot (Laajenna klikkaamalla)
Hae Flow tiedot kaikille

Toiminto hakee Flow -tiedot kaikille dokumenteille ja rakenteille, jotka ovat Vertex tietokannoissa merkitty Flow’ssa oleviksi.

Sulje

Sulkee dialogin, mutta säilyttää taulukoiden tiedot (Vertexin käynnissäoloajan). Kun dialogiin tullaan uudestaan se aukeaan samaan tilaan kuin se oli suljettaessa.Selaa rakenteita (Rakennetiedot -dialogi)

Rakennetiedot -dialogi on Vertex ED/HD -suunnitteluympäristön pääasiallinen keino rakennetietokantojen muokkaamiseen ja päivittämiseen.

Dialogin yläosa sisältää tiedon perustetuista rakenteista. Dialogin alaosan taulukko näyttää ylemmästä taulukosta valitun rakenteen sisällön.

Rakennetiedot-dialogia ja sen käyttöä on käsitelty laajemmin Dokumenttien ja rakenteiden julkaisu Vertex Flow'hun -sivulla!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.