Skip to main content
Skip table of contents

2020 2D- ja perustoiminnot

  
Z -koordinaatti käytettävissä kaikille elementeille

Keskusten ja koteloiden layout -kuvat voi nyt laatia selkeämmin ja tarkemmin käyttämällä hyväksi kaikille elementeille toimivaa Z koordinaattia. Sen avulla pystyy tuottamaan myös syvyyssuuntaisen rakenteen, jonka avulla voi suodattaa kerrokset esille vaikkapa kokoonpano-ohjeita varten.

Nyt voit antaa viivoille, teksteille, mitoille, kuvioille ja makroille Z-koordinaatin. (Vertex ID: VX-5648)

Z-koordinaattia käytetään toistaiseksi hyväksi vain kun piirretään ja tulostetaan väritäyttökuvioita (G4, BD, G4 Plant)

 • Suuremman Z-lukeman omaava kuvio peittää pienemmän Z-lukeman kuvion elementit.
 • Vertex ED:ssä (sähkösuunnittelu) on toimintoja, joiden avulla voidaan esim PDF-tulostuksessa suodattaa kuvasta elementtejä näkyviin Z-koordinaatin perusteella.

Piirustuksen kuvataso muodostuu X- ja Y-koordinaatista. Z-koordinaatti kasvaa kuvatasosta katsojaa kohti.

Rasterikuvatoimintoja täydennetty

Rasterikuvatoimintoja on laajennettu. Rasteri on saanut oman Ominaisuudet -välilehden, joka aukeaa rasteria klikkaamalla. Myös tulostuslaatua on parannettu.

Rasterikuvien Ominaisuudet-välilehti aktivoituu kun valitset rasterikuvan. (Ei siis lisäyksen yhteydessä, kuten muilla elementeillä). (Vertex ID: VX-5648)

Välilehden avulla hallitset rasterikuvan

 • Piirtotason.
 • Z-koordinaatin.
 • Voit kiertää rasteria 90° vastapäivään.
 • Voit oikaista rasterin osoittamalla kaksi pistettä.
 • Voit tyhjentää aitaamalla alueen.

Z-koordinaatin arvo korvaa vanhemmissa versioissa (<= 25.0.xx) olleen rasteri-toiminnon Aseta pinon päälle, joka poistettu Rasterikuvat-valikosta. (Vertex ID: VX-5648)

 • Suuremman Z-lukeman omaava rasteri peittää pienemmän Z-lukeman rasterin.
Uusi koordinaattien syötön dialogi

Koordinaattien dialogi on saanut uuden ilmeen, vie vähemmän tilaa kuvaruudulta, ja ilmestyy aina kursorin viereen. Sen voi myös kiinnittää haluamaansa paikkaan.

 • = Koordinaatit syötetään suhteessa edelliseen pisteeseen.
 •  = Koordinaatit syötetään mallin absoluuttisessa koordinaatistossa.
 • = Suhteellinen syöttö, osoita viitepiste.

Alla vastaava version 25.0.XX (Vertex 2019) dialogi:


Videointi -toiminto käyttöön

Lisätty videointitoiminnallisuus käyttö- ja ongelmatilanteiden taltiointiin. Lisätietoja löydät Videointi 2020 -tuotedokumentaatiosivulta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.