Skip to main content
Skip table of contents

Projektitoiminnot

Projektitoimintojen sijainti

Vertex ED:n projektien käsittelyn toiminnot löytyvät ohjelman Arkistot-välilehdeltä kohdasta Projektit.

Projektit Vertex ED:ssä

Projektien alle kertyy koko työstettävä itsenäinen suunnittelukokonaisuus, joka rakentuu piirustuksista ja piirustusten piirustuslehdistä.


Projektien perustaminen

Projektit perustetaan projektitoimintojen alta löytyvän Uusi-toiminnon avulla. Projektin perustamisen yhteydessä määrität projektille tunnuksen joko käsin tai alustamalla tunnuksen numeroinnin Vertex ED:n sisäisellä numerointiautomaatilla.

Projektin perustamisen yhteydessä voit halutessasi määritellä myös projektin arkistokorttiin tarpeellisia projektikohtaisia lisätietoja.


Projektin aktivoiminen

Vertex ED:ssä projekteja voi olla aktiivisena yksi projekti kerrallaan. Projektit avataan ja aktivoidaan projektitoimintojen Avaa-toiminnon kautta ja suljetaan valitsemalla Sulje.

Kullakin hetkellä aktiivisena olevan projektin tunnus näkyy ohjelmaikkunan yläpalkissa. Tarkkailemalla tätä pidät huolen siitä, että työskentelet oikean projektin ja dokumentin parissa.

Avaa dokumentit useasta eri projektista

Dokumentteja voi olla avattuna useasta projektista samanaikaisesti. Tällöin eri projekteihin kuuluvat dokumentit voidaan eriyttää omiin ikkunoihinsa ohjelman sisällä ja dokumenttien ikkunat voidaan järjestellä ruudulle mieleiseesi järjestykseen Näkymä-välilehden Ikkunat-Järjestä-toiminnon avulla.

Eri projekteihin kuuluvien dokumenttien ikkunaa vaihtamalla työstettävän projektin tunnus vaihtuu ohjelmaikkunan yläpalkkiin. Näin voit pitää huolen ja tarkistaa, että työstät varmasti oikeaan projektiin kuuluvaa dokumenttia.

Projektin tiedot - Arkistokortti

Voit tarkastella ja muuttaa aktiiviseen projektiin liittyviä tietoja projektitoimintojen Tiedot-toiminnon avulla. Toiminto avaa jo projektin perustamisvaiheestakin tutun projektikohtaisen arkistokortin, jonka tiedot ovat vapaasti tarkasteltavissa ja muokattavissa.

Projektien ylläpitotoiminnot

Projektien ylläpitotoimintojen avulla hallitset esimerkiksi projektiasetusten oletusarvoja, piirustusryhmiä, projektiluetteloita sekä projektiarkiston tietoja.

Projektien asetukset, projektien oletusasetukset ja ylläpitotoiminnot

Tarkastelet ja määrität projektikohtaisia asetuksia projektitoimintojen Asetukset- ja Ylläpito-toimintojen kautta.

Projektikohtaiset asetukset

Hallitset aktiivisen projektin asetusparametreja Arkisto-välilehden Projektit-kategorian Asetukset-toiminnon avulla. Kaikki saatavilla olevat asetusparametrit on esitetty listassa omien kategorioidensa mukaisesti ja kategorioita on kuvattu listauksessa keltaisella taustavärillä. Listaus näyttää aktiivin projektin asetusparametrien arvot kyseisessä projektissa ja sen, mikä olisi kyseisen asetusparametrin oletusarvo. Voit asettaa asetusparametreille haluamiasi arvoja kunkin asetusparametrin alasvetovalikosta tai käyttää parametrin oletusarvoa (<<>>).

Hallitaksesi projektien asetusparametrien oletusarvoja teet muutokset viereisen Ylläpito-valikon Projektiasetusten oletusarvot -toiminnon kautta.

Projektien oletusasetukset

Hallitset projektien asetusparametrien oletusarvoja Arkisto-välilehden Projektit-kategorian Ylläpito - Projektiasetusten oletusarvot -toiminnon kautta. Projektien oletusasetusparametrien dialogi esittää kaikki saatavilla olevat oletusasetusparametrit listassa omien kategorioidensa mukaisesti ja kategorioita on kuvattu listauksessa keltaisella taustavärillä. Asetetut asetusparametrien oletusarvot näkyvät aina projektikohtaisten asetusarvojen dialogin toisessa sarakkeessa (ks. viereinen kohta) ja ovat siten voimassa kaikille projekteille, joille ei ole määritelty erikseen samaa parametria projektikohtaisesti.

Voit asettaa asetusparametreille haluamiasi arvoja kunkin asetusparametrin alasvetovalikosta tai käyttää parametrin oletusarvoa (<<>>).

Johdinsarjasovelluksen asetukset

Edellä esitettyjen yleisten ja projektikohtaisten asetusten lisäksi Vertex ED sisältää erilliset asetukset Johdinsarjasuunnittelua varten. Lue lisää Johdinsarjan asetuksista tuotedokumentaatiosivulta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.