Skip to main content
Skip table of contents

Alustavat työvaiheet

Työvaihe

Tarvittavat tehtävät

Positiointi

Lisätään keskusten ja kenttäkoteloiden määrittelyt Kaapit –toiminnolla. Määritellään mitä resurssityyppejä kaapissa/kotelossa on käytettävissä

IO-korttien lisäys

Lisätään kojeluetteloon tarvittavat IO-kortit tunnuksineen. Päivitetään korttiluetteloon kortit ja kanavat. Tarvittaessa mallinnetaan ensimmäisenä uusia korttityyppejä

Ilmansyöttöjen lisäys

Lisätään kojeluetteloon ilmansyöttöyksiköt. Päivitetään ilmasyöttöyksikköjen luetteloon yksiköt ja yksittäiset ilmansyötöt. Tarvittaessa määritellään nimiketietoihin uusi yksikkötyyppejä.

Sähkönsyöttöjen lisäys

Lisätään käsin sähkökeskusten luetteloon sähkönsyötöt ja niiden liittimet

Liitinrimat

Lisätään kojeluetteloon liitinrimat ja liittimien määrä. Päivitetään liitinrimaluetteloon rimat ja rimojen liittimet.

Runkokaapelointi

Jos runkokaapelointia käytetään, lisätään kaapelityyppi käsin ja kytketään se kytkentätoiminnolla aiemmin annettujen liitinrimojen välille. Lisätietona voidaan kaapelille annetaan kategoria, jolla johdotuksen jakaantumista voidaan erikseen ohjata.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.