Skip to main content
Skip table of contents

Piirikaavion laatimisohjeita

Piirikaavion laatimisohjeita

Laitteet ja tunnukset

Laitteiden tunnuksissa voidaan käyttää positiotunnusta ja positioalueita, mutta laitteisiin on viitattava johdinsarjakuvissa koko tunnuksella.

Poikkeuksena on järjestelmätunnus =WIRING_DIAGRAM, jolla voidaan merkitä piirikaavio-osuus, jos halutaan esittää sekä piirikaavio että johdinsarjakuva samassa piirustuksessa.

Pinnien kytkentäpuoli (uros/naaras -asetus)

Kaavion liitinpinni –symboleihin lisätään tieto uros- ja naaras –pinnin roolista. Toisinaan liittimen pinnien välille tehdään siltauksia.

Johdotustietokantaan tulee tieto pinnin uros/naaras -ominaisuudesta. Tämä tieto voi olla (symbolin) kytkentäpisteellä oletuksena (1/2, m/f, u/n), tai se voidaan lisätä kaaviossa pinnille seuraavilla tavoilla:

  • Kosketintunnuksen lisäys -toiminnossa olevalla optiolla / Liitinpisteen kytkentäpuolen asetus (uros = puoli 1, naaras = puoli 2). Kytkentäpuolen käyttö edellyttää myös johdinsarjakuvan laitesymbolien kytkentäpisteisiin merkintää kytkentäpuolesta.
  • Aktivoi kytkentäpisteen kahva ja aseta kytkentäpuoli tai poista asetus tilannekohtaisesta valikosta. Vaihtoehdot ovat 1 eli uros, 2 eli naaras tai tyhjä eli ei asetusta.
  • Valitse välilehti > Tunnukset-ryhmästä > Tunnus > Kytkentäpuolen asetus. Vaihda symbolin kytkentäpisteen puolta napsauttamalla kytkentäpistettä. Vie kohdistin pois kytkentäpisteen päältä, jolloin näet kytkentäpisteen värin. Vaihtoehdot ovat sininen eli uros, punainen eli naaras tai keltainen eli ei asetusta.


Tämä huomioidaan oikein, kun johdinsarjassa käytetään myös haaran päässä olevalle laitesymbolia, jolla on vastaava tieto.

Kytkentöjen esittäminen

Kytkennät, jotka halutaan johdotustaulukkoon, piirretään joko kaapeloituna (parametri WL_COLL_MODE) tai tyypillä sisäinen johdotus. Kunkin yhteysviivan pitää mennä laitteen pinnistä toiseen laitteen pinniin. Katkaisuviitteitä voi käyttää. T-pistettä ei johdotuksessa voi käyttää.

Johdintunnukset

Sisäinen johdotus -tyyppisille johtimille tunnukset annetaan yhteysviivan kaapeli- ja johdintunnuksina seuraavasti:

Huomaa, että tunnuksen osien välillä on välilyönti.

Kaapelitunnus"<tunnus> <väri>"esimerkki 56b si
Johdintunnus"<tyyppi> <ala>"esimerkki AJ 1.5

Jos tunnusta ei ole annettu, voidaan käyttää asetuksissa määriteltyä oletustunnusta.

Kaapeloitavat johtimet saavat tunnuksen kaapelointitoiminnoissa. Johdotustietokannassa tunnus esitetään muodossa <kaapelitunnus><välimerkki><johdintunnus>. Välimerkki asetetaan parametrilla WL_CBLBL_SEP.

Voit tarkistaa mahdolliset puuttuvat tunnukset kaavioissa Lehtioperaatioiden Tarkistukset välilehden toiminnoilla.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.