Skip to main content
Skip table of contents

2022 3D-Johdinsarjat


Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 28.0.00 (vx. 2022)Yleistä


3D-johdinsarjakokoonpanot linkkikokoonpanoina (Vertex G4)

Johdinsarjat ovat nyt käsiteltävissä omina linkkikokoonpanoinaan eli omina tiedostoinaan.

Johdotuksen selaustoiminto (Vertex G4)

Johdinsarjan johdotusta pystytään nyt selaamaan tarkemmin myös G4:ssä. Käyttäjä pystyy tarkastelemaan missä johdinsarjan segmenteissä johdotus kulkee ja mikä on kunkin segmentin paksuus. Johdinreittien paksuudelle omat tarkastelutoiminnot myös Vertex ED:ssä.
Virtaviivaisempi käyttö ED-G4 välillä (Vertex Flow)

Jos käytössä on Vertex Flow, kerätty johdotus siirtyy saumattomasti ED:n ja G4:n välillä eikä käyttäjän tarvitsee valita siirtotiedostoa käsin.


Paranneltu sähkönimikkeiden hakudialogi

Sähkönimikkeiden haku ja valinta onnistuu nyt selkeämmin.3D-Johdinsarjan reititystyökalut omalla välilehdellään (Vertex G4)

Johdinsarjan reititystyökalut on siirretty omalle välilehdelleen Vertex G4:n käyttöliittymässä.
Johdinsarjatoimintojen vaihtoehtoiset CAD-integraatiot

From-To listauksen vienti Vertex ED:stä Solidworksiin

Johdinsarjan johdinreittien From-To -tyyppisen listauksen vienti Solidworksiin on nyt mahdollista.

Muut 3D CAD -integraatiot

Johdinsarjarakenteiden vienti- ja tuontitoiminnallisuus voidaan sovittaa myös muihin 3D-reititystyökaluihin. Mallinnettujen johdinsarjatietojen vienti muihin CAD-ohjelmiin tai muussa ohjelmassa mallinnetun johdinsarjarakenteen tuonti on mahdollista sovitustyön jälkeen. Kysy lisää! Esim. NX, Creo, Solidworks

3D-johdinsarjan nimikkeet

Suojaputkinimikkeiden lisääminen johdinsarjan segmenteille

Eri parametrein varustettuja suojaputkia voidaan kirjastoida G4:n tai Vertex Flow nimikekantaan ja niitä voidaan hakea johdinreiteille.


Nimikkeiden lisääminen johdinsarjan haarapisteisiin

Myös erilaisia haarakappaleita voidaan kirjastoida G4:n tai Vertex Flow:n nimikekantaan ja niitä voidaan hakea johdinreiteille.

Johdinsarjan mallin muokkaaminen kauttakulkupisteiden avulla (Vertex G4)

Johdinreittien siirto johdinreitin välipisteestä

Raahattaessa johdinreitiltä siirtotoiminto tarttuu johdinreitin lähimpään väli- tai ohjauspisteeseen ja siirto alkaa. Raahattaessa läheltä reitin alku- tai päätepistettä siirto tarttuu niihin ja siirto voi alkaa.


Ohjauspisteiden lisäykselle uusi toiminto

Ohjauspisteitä ei tarvitse enää hakea komponenttikannasta, vaan niiden lisäys onnistuu kätevästi käyttöliittyvästä löytyvän oman toimintonsa kautta.


Mitä muuta uutta Vertex G4 versiossa 2022?

Tutustu muihin Vertex G4 2022:n uusiin ominaisuuksiin tästä!


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.