Skip to main content
Skip table of contents

2019 2D-piirustukset

   
Tasojen oletusasetusten käyttöliittymän uudistus

Kaikille käyttäjille yhteisten tasonimien, tasoryhmien ja tasojärjestelmien hallinnan käyttöliittymä on uudistunut. Asetukset näkyvät selkeässä dialogissa ja toiminnot ovat helposti ymmärrettävässä muodossa. Tehdyt muutokset näkyvät heti havainnollisesti.

Omat työkaluvalikot

Kukin käyttäjä voi laatia oman tilannekohtaisen toimintovalikon poimimalla haluamansa toiminnot tilannekohtaiselta listalta.


Mittojen käsittelyä parannettu

Mittojen monivalinta näyttää paremmin myös apuviivojen ominisuudet. Lisäksi mittaluvulle, mittaviivalle ja apuviivoille voidaan antaa erilaiset ominaisuudet.

 


 

Piirustuslomake symbolina

Uudistettu piirustuslomake toimii symbolina. Näin lomake pysyy entistä paremmin yhtenäisenä verrattuna viivoista ja teksteistä ryhmäksi tallennettuun lomakkeeseen. Lomakkeiden korjailu ja uusien lomakkeiden laatiminen on huomattavasti aiempaa suoraviivaisempaa verrattuna ryhmään tallennettuun lomakeraamin symboliin.

Uusi lomake on täysin yhteensopiva ja vaihtokelpoinen vanhojen lomakkeiden kanssa.

Tämä ominaisuus tuli jo version 24.0.04 korjauspaketissa.

Tulosta näkyvät tasot

Tulostusdialogiin on lisätty valinta "Tulosta näkyvät tasot". Näin aktiivisen piirustuksen ruudulla näkyvät tasot on helppo valita myös tulostukseen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.