Skip to main content
Skip table of contents

Pää- ja alidokumenttien käyttö

Vertex Flow -linkin myötä Vertex ED/HD pystyvät hakemaan uusia piirustusnumeroita myös Vertex Flow:n määrittelemästä sarjasta, jolloin Flow varaa piirustukselle kyseisen numerosarjan. Lisäksi päädokumenteille voidaan määrittää alidokumentteja, jotka voivat sijaita jopa toisen piirustusnumeron alla. Alidokumenteiksi määritellyt piirustukset tulevat automaattisesti mukaan päädokumentin Flow-viennin yhteydessä, niin oheiseen zip-pakettiin kuin automaattisesti generoitavaan PDF-kirjaankin.


Uusi piirustusnumero


Uudelle piirustukselle saadaan uusi piirustusnumero 'Uusi piirustus' -dialogin 'Hae' toiminnolla. Ohjelma pyytää valitsemaan ensin dokumenttityypin, joka on 'Päädokumentti' tai 'Alidokumentti'.

Päädokumentti

Päädokumentille ohjelma pyytää valitsemaan ensin luokitteen PDM:stä haetusta luokitepuusta. Tämän jälkeen ohjelma pyytää valitsemaan mistä dokumenttinumerosarjasta uusi tunnus haetaan, mikäli sarjoja on käytössä enemmän kuin yksi. Uusi tunnus haetaan valitusta sarjasta. Aina kun tunnus haetaan, se poistuu pysyvästi kyseisestä numerosarjasta. PDM:ään ei vielä tässä vaiheessa tehdä mitään.

Alidokumentti

Alidokumentille ohjelma pyytää valitsemaan päädokumentin, joka on jokin projektin olemassa olevista päädokumenteista. Piirustusnumeroksi tarjotaan tällöin '<päädokumentin_numero>_#', missä käyttäjän pitää korvata '#' omalla merkinnällään tai antaa "käsin" koko piirustusnumero.

Alidokumenttia ei siirretä sinällään PDM:ään, vaan se siirtyy sinne päädokumenttinsa mukana. Alidokumentit tulevat mukaan myös PDF-kirjaan.

Piirustusnumeron arkistokortti

Päädokumentti

Jos piirustusnumero on ns. päädokumentti, tämä kenttä tulee olla tyhjä tai sen arvo tulee olla sama kuin piirustusnumero. Jos piirustusnumero on toisen piirustusnumeron alidokumentti, tulee tähän kenttään päädokumentin piirustusnumero (ks. yllä kohta Alidokumentti)

Järj.no.

Jos piirustusnumerolla on useita alidokumentteja, ne tuleva Flow’hun siirrettävään PDF:ään tämä kentän mukaisesti järjestettyinä.

Luokite

Luokite kysytään uutta piirustusnumeroa tehtäessä, mutta se voidaan valita tai muuttaa myös piirustusnumeron arkistokortilta.

Varaosakirjaan

'Varaosakirjaan' valintaruudusta voidaan valita kerätäänkö dokumentti varaosakirjaan. Kun tämä on valittuna, piirustuksesta tehdään katselu PDF-kirjan lisäksi varaosakirjaan liitettävä PDF-kirja aina kun dokumentista tehdään Flow’hun versioita. (ks. dokumentin toiminto ’Vie Flow’hun uudeksi versioksi’).

Flow id

Dokumentin sisäinen numero Flow’ssa. Vain ohjelman sisäiseen ja diagnostiikka käyttöön.

Julkaistu

Päivämäärä jolloin dokumentti on viimeksi siirretty Flow’hun.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.