Skip to main content
Skip table of contents

2023 Piirustusten tarkastus ja hyväksyntä Flow'sta käsin

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (vx. 2023)

Piirustusten tarkastus- ja hyväksymiskierto, uutta versiossa ED/HD ja Flow 2023

Piirustusten tarkastus ja hyväksyntä Flow'sta käsin

Versiosta ED 29.0 ja Flow 23.0 alkaen Flow'hun palautettujen piirustusten tarkastus- ja hyväksyntäleimaus on siis mahdollista myös Flow'sta käsin. Tämä tehdään Flow'n 'Päivitä otsikkotaulu' -toiminnolla (update title block).

Tausta: Vertex ED:ssä piirustukset leimataan hyväksyjän ja tarkastajan puumerkein tallennettuun revisioon "Leimaa"-toiminnolla. Tarkastajat ja hyväksyjät eivät ole kuitenkaan aina varsinaisia Vertexin CAD-käyttäjiä ja tätä helpottamaan rakensimme toiminnallisuuden piirustusten leimaamiseen Vertex Flow:n kautta.

Vertex ID: ED-3746

Vertex Flow: ED-taustakääntäjä

Kun piirustuksen tila muutetaan Flow'ssa hyväksytyksi, Flow ajaa ED-taustakääntäjällä:

 • piirustuksiin leiman tarkastajan ja hyväksyjän puumerkillä ja tuoreella päiväyksellä tallennetut revisiot
 • leimatuista revisioista uuden PDF:än ja ao. piirustuksista zipin, jotka päivitetään Flow'hun.

Vertex ID: ED-3526

Tarkastajan leimausmerkinnät

 • Tarkastajan puumerkki päivitetään teksteihin joiden piilo-osa on: "@CHK_BY@", "#CHK_BY#" tai "#PICREG.REV_CHK#"
 • Tarkastuspäivämäärä päivitetään teksteihin joiden piilo-osa on: "@CHK_DATE@", "#CHK_DATE#" tai "#PICREG.REV_CHK_DATE#"
 • Mitään muita päivityksiä tai muutoksia ei leimauksen yhteydessä piirustuksiin tehdä.

Hyväksyjän leimausmerkinnät

 • Hyväksyjän puumerkki päivitetään teksteihin joiden piilo-osa on: "@ACC_BY@", "#ACC_BY#" tai "#PICREG.REV_ACC#"
 • Hyväksyntäpäivämäärä päivitetään teksteihin joiden piilo-osa on: "@ACC_DATE@", "#ACC_DATE#" tai "#PICREG.REV_ACC_DATE#"
 • Mitään muita päivityksiä tai muutoksia ei leimauksen yhteydessä piirustuksiin tehdä.

Tausta

Toimintaperiaate

 • Vertex ED:ssä piirustukset tarkastetaan ja hyväksytään tallennettujen revisioiden perusteella.
 • Tarkastajan ja hyväksyjän puumerkit sekä päiväykset leimataan tallennettuun revisioon 'Leimaa' toiminnolla.
 • Tarkastajat ja hyväksyjät eivät kuitenkaan ole aina ED käyttäjiä.
 • Vertex Flow -käytössä tarkastus ja hyväksyntä pitäisi voida tehdä myös Flow:ssa PDF-tiedoston perusteella.
 • Versiosta ED 29.0/Flow 23.0 alkaen tarkastus- ja hyväksyntäleimaus on mahdollista myös Flow'ssa.
 • Tämä tehdään Flow'n 'Päivitä otsikkotaulu' -toiminnolla (update title block).
 • Otsikkotaulun päivitys kytketään automaattisesti käynnistyväksi, kun tilaksi asetetaan tarkastettu tai hyväksytty.
 • Leimaus tehdään Flow'n taustakääntäjällä samaan tapaan kuin Vertex G4:ssä.
 • Flow:lle asennetaan oma grafiikattomassa tilassa ajettava Vertex ED client-ohjelma.
 • Flow käynnistää ja lopettaa taustakääntäjäinstanssin sekä kommunikoi sen kanssa apuohjelman kautta. Flow pitää aina yhtä taustakääntäjäinstanssia valmiina käynnissä.
 • Kun otsikkotaulun päivitys käynnistyy, Flow kirjoittaa ja välittää ajotiedoston taustakääntäjälle ajettavaksi.
 • Ajotiedosto sisältää tarvittavat tiedot PDF-kirjan päivitykseen sekä piirustusten leimaamiseen.
 • Sovelluskehititinohjelma suorittaa ajotiedoston mukaiset toiminnot.
 • Taustakääntäjä tekee päivitetyn PDF-kirjan Flow:sta löytyvän piirustuksen zip-tiedoston sisältämistä piirustuksista - eli samoista piirustuksista mistä alkuperäinenkin PDF-kirja on tehty.
 • Leimaus tehdään piirustuksiin tilapäisesti, niitä ei tallenneta.
 • Uusi PDF-kirja ja zip-paketti palautetaan Flow'hun. Zip-paketti tehdään uudestaan vain jos siihen on lisätty puuttunut XML -tiedosto (ks. käyttöönotto). Muutoin palautetaan alkuperäinen ZIP.
 • Tämän jälkeen Flow lopettaa taustakääntäjäinstanssin ja käynnistää uuden odottamaan seuraavaa tehtävää.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.