Skip to main content
Skip table of contents

2023 Vertex Flow ja Vertex ED -yhteiskäytön parannukset

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (vx. 2023)

Piirustusten tarkastus- ja hyväksymiskierto

Piirustusten tarkastus ja hyväksyntä Flow'sta käsin

Versiosta ED 29.0 ja Flow 23.0 (2023) alkaen Flow'hun palautettujen piirustusten tarkastus- ja hyväksyntäleimaus on siis mahdollista myös Flow'sta käsin. Tämä tehdään Flow'n 'Päivitä otsikkotaulu' -toiminnolla (update title block).

Tausta: Vertex ED:ssä piirustukset leimataan hyväksyjän ja tarkastajan puumerkein tallennettuun revisioon "Leimaa"-toiminnolla. Tarkastajat ja hyväksyjät eivät ole kuitenkaan aina varsinaisia Vertexin CAD-käyttäjiä ja tätä helpottamaan rakensimme toiminnallisuuden piirustusten leimaamiseen Vertex Flow:n kautta.

Tutustu leimauksen toimintaperiaatteeseen tästä.

Vertex ID: ED-3746

Vertex Flow: ED-taustakääntäjä

Kun piirustuksen tila muutetaan Flow'ssa hyväksytyksi, Flow ajaa ED-taustakääntäjällä:

  • piirustuksiin leiman tarkastajan ja hyväksyjän puumerkillä ja tuoreella päiväyksellä tallennetut revisiot
  • leimatuista revisioista uuden PDF:än ja ao. piirustuksista zipin, jotka päivitetään Flow'hun.

Vertex ID: ED-3526


Tallennetun revision siirto Flow'hun työpiirustuksen sijaan

Työpiirustuksen / tallennetun revision vienti Flow'hun asetetaan vxsettings:iin avainsanalla:

pdmdd_rev_saved_to_flow=

1 = Transfer saved revision to Flow

0 = Transfer work version to Flow

Vertex ID: ED-3150


Yleistä

Alikuvien jäädyttäminen Flow'hun vietävistä piirustuksista

Kun työpiirustuksia viedään Flow'hun, tulee alikuvat sekä tunnuslinkit jäädytttää piirustus-zipiin lisättävistä piirustuksista.

Tausta: Kun piirustuksiin leimataan tarkastaja/hyväksyjä Flow'sta käsin (ks. aiemmat kohdat), uusi leimattu PDF-kirja tehdään Flow'ssa olevista piirustuksista eli samoista piirustuksista mistä alkuperäinenkin PDF-kirja.

Jos Flow'hun viedään työversiot piirustuksista (ainoa mahdollisuus ED-versioissa <29), pitää alikuvat jäädyttää, jotta leimattu PDF voidaan tehdä Flow'n piirustuksista. Muussa tapauksessa ei-jäädytetyt alikuvat jäävät leimatusta PDF:stä pois. Myös linkitetyt tunnukset on syytä jäädyttää, jotta leimauksen yhteydessä ei tapahdu ylimääräisiä muutoksia. Jos Flow'hun viedään tallennettu revisio (mahdollista versioissa >=29), niin näihin alikuvien ja tunnuslinkkien jäädytys on jo tehty.

Vertex ID: ED-4178

Jaetut nimikerakenteet 3D-sähkökokoonpanojen suunnittelussa Vertex G4-ED-Flow välillä

Nimikerakenteiden tuonti- ja vientitoimintojen tekninen toteutus nykyaikaistettiin. Tämä mahdollistaa samojen nimikerakenteiden käytön Vertex G4:n ja Vertex ED:n välillä ja mahdollistaa siten 3D-sähkökokoonpanojen tekemisen.

Vertex ID: ED-3738

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.