Skip to main content
Skip table of contents

2019 Katselu- ja tarkastustoiminnot

    


ED Katseluohjelma on monipuolistunut. Katselu- ja punakynäystoimintojen lisäksi ohjelmalla voit tehdä piirustusten kautta valmistuksessa olevien tuotteiden tarkastustoimintaa.

Piirustukset lähetetään suunnittelusta tarkastustoimenpiteitä varten QA - kierrolle. Tarkastetut ja toteutukseen verratut piirustukset tallentuvat QA -merkinnöin. Tästä eteenpäin ne käsitellään ja arkistoidaan asiakkaan laatujärjestelmän mukaisella tavalla.

Ominaisuuksia:

  • Jokainen tarkastettu ja hyväksytty johdin merkataan selkeästi vihreällä.
  • Merkinnän voi myös poistaa.
  • Kaaviosivun kaikki johtimet voi kuitata tarkastetuiksi tai poistaa merkinnän myös yhdellä toiminnolla.

Punakynäystoiminnot on lisätty myös ED -suunnitteluohjelmaan, jotta suunnittelijoiden on tarvittaessa joustavaa tarkastaa ja kommentoida kollegoidensa töitä.



Vertex ED Katselu-, tarkastus- ja punakynäystoimintojen tuotedokumentaatiosivut

Tutustu tarkemmin tästä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.