Skip to main content
Skip table of contents

Tuontitoiminnon asettelut

Tuonnissa käytettävien Excel tiedostojen muoto vaihtelee, joten järjestelmään täytyy asetella kunkin tyyppisen Excel taulun tietojen järjestys. Muilta osin edellytetään, että kukin Excel solun tieto siirretään sellaisenaan Vertex tietokannan kenttään, jos tieto on aseteltu siirrettäväksi.
Tuontitoiminnon asetukset tallennetaan kahteen tiedostoon:
custom/setup/import_choices.txt ja custom/setup/import_db_tables.txt
Tiedosto custom/setup/import_choices.txt
Tiedostoon tallennetaan luettelo toiminnossa valittavaksi tulevista tuontivaihtoehdoista. Tiedosto on jaettu sarakkeisiin | merkillä. Alla ote tiedoston sisällöstä.


Esimerkin kaksi ensimmäistä riviä ovat lähtöjen tuontivaihtoehtoja (kolmas sarake DRIVES) ja viimeinen piirien tuontivaihtoehto (kolmas sarake LOOPS). Ensimmäisessä sarakkeessa on valikossa näytettävä selitysteksti ja toinen sarake viittaa tietokantamäärittelyjen osioon tiedostossa import_db_tables.txt.Kolmannen sarakkeen vaihtoehdot LOOPS / DRIVES / DEVICES rajaavat valinnan toiminnon mukaiseksi.

Tiedosto custom/setup/import_db_tables.txt
Tiedostossa esitetään vaihtoehtoiset tuontitiedostojen sarakkeiden vastaavuus Vertex tietokantojen kanssa. Kukin vaihtoehto esitetään kulmanuolien välissä olevalla osionimillä eroteltuna esim. <loops>
Vaihtoehdoissa esitetään kaikki tuontitiedostosta haettavat kentät tietoineen Excel tiedoston A sarakkeesta alkaen. Koska kyseessä on väliaikainen tietokanta, johon tiedot vain luetaan ja josta ne siirretään varsinaiseen projektin tietokantaan, kannattaa kenttien tyypit määritellä tarpeeksi pitkäksi. Esimerkin tekstityyppi (T) ja 132 merkin pituus on hyvä oletus. Viimeinen merkki x kuvaa kentän indeksointiasetusta, joka voi olla aina x. Jos valinnasta halutaan jättää jotain sarakkeita pois, kannattaa sarakkeen paikalle antaa kentän nimeksi IGNORE_<sarake> esim. IGNORE_K

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.