Skip to main content
Skip table of contents

Mukautuva ja Jaettu malli 2023

Mukautuva malli

Uusi mukautuva malli - suunnittele kerran, hyödynnä useasti

Nopeutat suunnittelutyötäsi, koska muutokset kokoonpanoon päivittyvät kerralla moneen paikkaan

Huoneratkaisu tai rakenteen osa voidaan suunnitella nyt mukautuvana mallina, jolloin sitä voidaan hyödyntää monessa paikassa. Esimerkiksi kerrostalossa voi olla useita samanlaisia kylpyhuoneita ja vain muutama erilainen kylpyhuone. Tällöin on järkevää suunnitella kylpyhuone vain kerran ja monistaa se moneen eri paikkaan. Mikäli suunnitelmiin tulee muutos, se tarvitsee tehdä vain kertaalleen suunniteltuun päämalliin, jolloin muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkialle, jossa päämallia on käytetty. Poikkeavista kylpyhuoneesta poistetaan vain linkki päämalliin, jolloin niitä ei päivitetä automaattisesti. Mukautuvaa mallia voi hyödyntää myös elementtisuunnittelussa, esim. aukkojen suunnittelussa.

Säästä aikaa

 • Voidaan  päivittää helposti
 • Osat ovat muokattavissa mallissa samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin komponentti
 • Mahdollistaa käyttäjää tekemään muutoksia alimalleille (osille) jo suoraan pääprojektissa
 • Elementit ovat saman tien osa pääprojektia.
 • Kun rakenteet ovat yksilöllisiä, mutta ne sisältävät samanlaisia osakokoonpanoja, voit suunnitella sen kerran ja käyttää useissa paikoissa -> nopeuttaa suunnitteluprosessia

Hyödyt

 • Toimii objekteille
 • G4 osat ja G4 kokoonpanot on tuettu
 • Elementtikuvat kopioituvat automaattisesti samalla kun mukautuva malli päivitetään pääprojektiin.
 • Sisältää liitokset

Huomiot

 • Ei tukea 2D makroille
 • Ei tukea optiojärjestelmälle
 • Mukautuva malli sisältyy Vertex BD -ohjelman lisäoptioon Aliprojektit.Jaettu malli


Jaa projektisi useammalle suunnittelijalle

Nopeutat projektin läpimenoaikaa kun useampi henkilö pystyy suunnittelemaan eri osa-alueita samaan aikaan

Monien rakennusten suunnittelussa tarvitaan useita suunnittelijoita, koska projektin läpimenoaika halutaan pitää lyhyenä. Uusi jaettu malli tuo tähän ratkaisun, koska sen avulla voidaan jakaa projektissa olevia malleja usealle eri suunnittelijalle, jolloin eri osa-alueita voidaan suunnitella yhtä aikaa. Esimerkiksi yksi suunnittelee seinäelementit, toinen lattiaelementit, kolmas väliseinät, neljäs lisää putkiläpiviennit ja niin edelleen. Suunnittelu nopeutuu ja virheiden määrä vähenee, kun suunnittelijat toimivat saman päivittyvän 3D-mallin kanssa koko ajan. Jokainen suunnitteija pitää huolen oman osa-aluueensa suunnittelusta, jolloin päämallin päivityksen ja hallinnoinnin ylläpitää esimerkiksi kohteen pääsuunnittelija.

Jaa työ useammalle tekijälle

 • Jaa osa mallista jaettuna mallina useille käyttäjille

 • Jaa erikseen rakennesuunnittelijalle, LVI-suunnittelijalle jne

 • Jaa 1. kerroksen seinät yhdelle, 2. kerroksen seinät toiselle ja lattiat 3. henkilölle - kaikki voivat toimia erillisissä malleissa

Päivitä jaettu malli

 • Kun suunnittelutyö on tehty, kaikki muutokset voidaan päivittää päämalliin (kaikki lisätyt objektit kopioidaan päämalliin)

 • Voit päivittää päämallin jaettuun malliin

Hyödyt ja huomiot

 • Suuri ajansäästö – lyhyempi suunnittelun läpimenoaika

 • Suunnittele suunnitteluprosessi huolellisesti ennen jakamista

 • Ei tukea optiojärjestelmälle

 • Jaettu malli sisältyy Vertex BD -ohjelman lisäoptioon Aliprojektit.


HUOM:   Jaettua mallia ei voi jakaa "uudelleen"


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.