Skip to main content
Skip table of contents

Vertex FEA

Mikä Vertex FEA on?

FEA-tuoteoptiolla voidaan tarkastella Vertex BD:llä tuotettuja profiilirakenteiden käyttäytymistä kuormituksen alla. FEA:a voidaan käyttää myös kylmämuokattujen teräsosien mitoitukseen. Puurakenteiden mitoitus voidaan tehdä FEA:sta saatavilla kuormitusarvoilla, mutta ohjelma ei mitoita puurakenteita.

Vertex BD:n FEA-toiminnollisuus rajoittuu sauva- ja palkkielementtien käyttöön ja on käytettävissä ainoastaan profiiliosilla. Mallinnettujen osien ja kokoonpanojen mitoitus voidaan toteuttaa vain Vertex G4 -ohjelmistolla.

Kolmiuloitteinen statiikkamalli

Lujuuslaskennan analyysimalli muodostetaan Vertex BD:n profiilirakenteista. Tutkimuksen määritellään kuormitukset ja tuet joiden perusteella ohjelma määrittää osien rasitukset. Katso esimerkki puurakenteisen talon kantavan palkin rasitusten tarkastamisesta.


Osien mitoitus

Vertex FEA mitoitus tukee teräksisten ohutlevyprofiilien Eurokoodi 3 UK NAD ja Australian mitoitusnormeja!

Osien mitoituksessa verrataan osan kykyä ottaa vastaan kuormituksia tarkastelutilanteen rasituksiin nähden ja tämän tiedon perusteella määritellään osille käyttöasteet. Vertex BD tukee vain teräksisten ohutlevyprofiilien mitoitukseen sopivia suunnittelunormeja.

Siirtymät.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.