Skip to main content
Skip table of contents

Uusi poikkileikkaus profiilikirjastoon

Suorakaiteen muotoisen poikkileikkauksen voit lisätä suoraan profiilikirjastoon antamalla poikkileikkauksen mitat. Jos poikkileikkaus ei ole suorakaide, piirrä ensin poikkileikkauksen muoto. 

Huomaa

Voit muokata profiilikirjastoja, kun sinulla on Vertex BD -pääkäyttäjän oikeudet.

Lisää suorakaidepoikkileikkaus

 1. Valitse Järjestelmä | Kirjastot | Profiili > Muokkaa poikkileikkauksia. 2. Valitse kirjasto. 3. Napsauta Poikkileikkauskirjasto-painiketta. 4. Lisää tietokantaan uusi rivi tai kopioi olemassa oleva rivi.


   
 5. Täytä Nimike-kenttä ja hyväksy OK-painikkeella.


   
 6. Lisää uuden poikkileikkauksen mitat poikkileikkauksien parametrikirjastoon. Napsauta Poikkileikkauksien parametrikirjasto -painiketta. 


   
 7. Tietokannassa on valmiina rivi lisäämääsi poikkileikkausta varten. Anna poikkileikkauksen leveys ja korkeus, ja hyväksy OK-painikkeella.Muutokset tallentuvat ../custom/proflibrary/kirjaston_nimi -kansioon, esimerkiksi ../custom/proflibrary/t24-puutavara.

Kun tämän jälkeen lisäät profiilia, voit valita poikkileikkauksen Koodi-luettelosta.


Lisää ei-suorakaidepoikkileikkaus

Piirrä ensin uusi poikkileikkaus.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi.

   
   
 2. Valitse dokumentin tyypiksi Piirustus, ja anna piirustukselle nimi Tunnus-kenttään. Oletuksena tiedosto tallentuu projektikansioon. Jos tyhjennät valinnan Projektiin, tiedosto tallentuu oletuksena ../shared/picts -kansioon. Tallennuspaikalla ei ole tässä merkitystä, sillä siirrät tiedoston myöhemmin profiilikirjaston kansioon.

   
   
 3. Piirrä poikkileikkaus siten, että sen keskipiste sijoittuu piirustuksen nollapisteeseen. Poikkileikkauksen ääriviivan tulee olla yhtenäinen suljettu viiva.

   

  Lisää suljetun viivan sisään kuvio. 4. Tallenna piirustustiedosto.
   
 5. Lisää uusi poikkileikkaus profiilikirjastoon. Valitse Järjestelmä | Kirjastot | Profiili > Muokkaa poikkileikkauksia. 6. Valitse kirjasto. Ohjelma kopioi kansion ../system/proflibrary/UTV kansioon ../custom/profilibrary/UTV. 7. Napsauta Poikkileikkauskirjasto-painiketta.

   

 8. Lisää tietokantaan uusi rivi tai kopioi olemassa oleva rivi, ja täydennä uuden poikkileikkauksen tiedot. Huomioi, että kentissä Poikkileikkaus Tarkka ja Poikkileikkaus Karkea oleva tiedostonimi on sama kuin tallentamasi piirustustiedoston nimi. Hyväksy OK-painikkeella.

   
   
 9. Kopioi piirtämäsi tiedosto ../shared/picts -kansiosta ../custom/proflibrary/UTV -kansioon.

   JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.