Skip to main content
Skip table of contents

Järjestelmänhoito

Järjestelmänhoitotoiminnot eivät ole oletuksena valittavissa. Tavallisessa suunnittelutyössä toimintoja ei tarvita. Vain järjestelmän pääkäyttäjän tulisi muokata järjestelmää.

Järjestelmän pääkäyttäjän toimintoja ovat järjestelmän asetusarvojen ja komponenttikirjastojen muokkaus.

  • Voit muokata järjestelmän asetusarvoja toiminnolla Tiedosto > Asetukset > Muokkaa. Asetusarvoissa annetaan alkuarvot useille ohjelman ominaisuuksille.
  • Komponenttikirjastojen muokkaustoiminnot löydät Järjestelmä -välilehdeltä.

Järjestelmän pääkäyttäjänä saat järjestelmänhoitotoiminnot näkyviin seuraavalla ../user/SETUP-tiedoston avainsanalla:

set.system.menu= 1

Jos ohjelmaympäristö on asennettu verkkopalvelimelle, aseta avainsana omaan käyttäjäkohtaiseen ../user/SETUP.KONEENNIMI-tiedostoosi.

  1. Avaa tiedosto esimerkiksi Notepad-sovellukseen.
  2. Etsi tiedostosta avainsana set.system.menu, ja aseta sille arvo 1.
  3. Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+S. Huomaa, että tiedostolla ei ole tiedostopäätettä.
  4. Käynnistä Vertex uudelleen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.