Skip to main content
Skip table of contents

Ladontatyökalu 2022

Ladontatyökalu

Ominaisuudet

Uutta ladontatyökalu on tehty tiilien ladontaan. Sitä voidaan soveltaa myös muiden samankaltaisten osien ladontaan tasopintaan. Ladontatyökalu sisältää vakio-osien ja poikkeavien osien tunnistuksen. Tiilien generoinnissa mittoja muutetaan tarvittaessa alueen reunoilla sovittamalla mitta olemassa oleva tilan mukaan.


Voit generoida erilaisia tiiliä erilaisten ladontakuvioiden mukaan. Perusympäristö sisältää:
  • 16 erilaista tiiltä
  • 3 alueladontakuviota
  • 4 reunaladontakuviota


  • Raportit: tiilien menekki, vakio ja ei-vakiotiilien määrät
  • Tiilet saa näkyviin elementtikuvaan
  • Elementtikuvassa voidaan merkitä ei-vakiot tiilet
  • Ladontatyökalu ei tue tiilen leikkelyäTiilien ladonnan määritys alueen reunoilla ja aukon pielissa
Tiilien näkyvyys mallissa ja elementtikuvissa

Vakiomitasta poikkeavien tiilien merkkaus mallissa

Erikoistiilet voidaan merkata mallissa halutulla värillä osien merkintätyökalulla. Näin voit helposti nähdä mallissa ne tiilet, jotka eivät ole vakiomittaisia.

Tiilet näkyvät elementtipiirustuksessa

Tiilet voidaan näyttää elementtipiirustuksessa ja ne voidaan myös esittää osaluettelossa. Ne voidaan merkata elementtikuvaan halutulla värillä.

Vakiomitasta poikkeavien tiilien esittäminen mallissa

Elementtipiirustuksessa voidaan näyttää myöskin vain vakiomitasta poikkeavat osat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.