Skip to main content
Skip table of contents

Palkki- ja sauvarakenne FEA: Solmut


FEA-tilassa solmulla tarkoitetaan osalle kuuluvan palkkielementin solmua


Solmujen tilat

Solmu voi olla joko kytkemätön solmu, pääsolmu tai kytketty solmu.

 • Kytkemätön solmu näytetään 3d-mallin grafiikan päällä vihreänä pallona.
 • Pääsolmu näytetään 3d-mallin grafiikan päällä tummansinisenä isompana pallona.
 • Kytketty solmu näytetään 3d-mallin grafiikan päällä sinisenä pienempänä pallona.

 • Keskenään kytketyt solmut yhdistetään tummansinisellä viivalla.

Kytketyn solmun tyyppi voi olla joko rigid link tai master-slave -kytkentä. Lue lisää solmujen kytkennästä sivulta Solmujen kytkentä.

 • Kytketty solmu, jonka tyyppi on rigid link, näytetään 3d-mallin grafiikassa tummansinisenä.
 • Kytketty solmu, jonka tyyppi on master-slave, näytetään 3d-mallin grafiikassa vaaleansinisenä.


Valitse solmuja

Voit valita aktiivisen tutkimuksen solmuja 3d-mallista.

 • Kun kohdistimen symbolin viereen ilmestyy pieni ympyrä, voit valita solmun hiiren vasemmalla painikkeella.
 • Valittuina olevien solmujen koordinaatistot näytetään 3d-mallissa.
 • Pidä Ctrl pohjassa valitessasi solmuja, niin aiemmat valinnat jäävät voimaan. Näin voit valita useamman solmun.
 • Voit poistaa solmujen valinnan painamalla hiiren vasemmalla painikkeella 3d-mallin tyhjää kohtaa tai painamalla Esc.

Voit suodattaa näkyvissä ja valittavissa olevia solmuja valitsemalla aktiivisen tutkimuksen osia. Tällöin ainoastaan valittujen osien solmut ovat näkyvissä ja valittavissa.


Määrittele solmun koordinaatisto

 1. Valitse solmut, joiden koordinaatistot haluat määritellä.
 2. Paina valintanauhalta Paikalliskoordinaatisto-valintaruutua.
  • Valintaruudun ollessa valittuna solmun koordinaatistona on osan poikkileikkauksen pääkoordinaatisto.
  • Muutoin solmun koordinaatistona on 3d-mallin globaali koordinaatisto.
Paikalliskoordinaatistossa
 • X-akseli yhtyy palkin neutraaliakseliin,
 • Y-akseli palkin poikkileikkauksen Y-akseliin eli 1. pääsuuntaan ja
 • Z-akseli palkin poikkileikkauksen Z-akseliin eli 2. pääsuuntaan.

Kun tutkimus luodaan, kaikilla solmuilla on oletuksena osan poikkileikkauksen paikalliskoordinaatisto.


Aseta tuenta tai kytkentä vapausastekohtaisesti

 1. Valitse haluamasi solmut.
 2. Paina 
  X-, Y- , Z-siirtymä tai -kiertymä, niin saat vaihdettua valittujen solmujen vapausastekohtaisia tuenta- tai kytkentämäärittelyitä.
  • Tuenta- ja kytkentämäärittelyt annetaan solmun koordinaatistossa
  • Tuentavaihtoehdot ja niiden kuvaukset kytkemättömälle solmulle ja pääsolmulle on koottu alla olevaan taulukkoon

   Symboli valintanauhallaTuentamäärittelyKuvaus

   VapaaSolmun vapausaste on vapaa  siirtymään tai kiertymään ratkaisussa.

   TuettuSolmun vapausaste on tuettu ratkaisussa. Vapausasteen siirtymä tai kiertymä on tällöin nolla.
  • Kytkentävaihtoehdot ja niiden kuvaukset kytketylle solmulle on koottu alla olevaan taulukkoon

   Symboli
   valintanauhalla
   KytkentämäärittelyKuvaus

   VapaaSolmun vapausaste on vapaa  siirtymään tai kiertymään ratkaisussa.

   KytkettySolmun vapausaste on kytketty pääsolmuun ratkaisussa. Lue lisää solmujen kytkentätyypeistä sivulta Solmujen kytkentä.

Kytke solmuja

 1. Valitse kytkemättömät solmut, jotka haluat kytkeä.
 2. Valitse valintanauhalta 
  Kytke, niin voit muodostaa valitsemiesi solmujen välille kytkennän.
  • Voit valita solmujen väliselle kytkennälle esiasetuksen viidestä vaihtoehdosta.
   • Täysin kytketty
   • Nivelöity akselin X ympäri
   • Nivelöity akselin Y ympäri
   • Nivelöity akselin Z ympäri
   • Nivelöity akselien Y,Z ympäri
  • Voit valita muodostuville kytketyille solmuille kytkennän tyypiksi joko rigid link tai master-slave. Lue lisää solmujen kytkentätyypeistä sivulta Solmujen kytkentä.
  • Ensimmäisenä valittu solmu tulee olemaan kytkennän pääsolmu. Se merkataan violetilla pallolla 3d-malliin kytkennän esiasetuksen valintadialogin ollessa avoinna.
  • Muista valituista solmuista tulee kytkettyjä solmuja annetulla esiasetuksella.

Pura solmujen kytkentöjä

 1. Valitse solmut, joiden kytkennän haluat purkaa.
 2. Valitse valintanauhalta
   Irrota.
 3. Valitut solmut muuttuvat kytkemättömiksi solmuiksi.

Vaihda kytkennän pääsolmua

 1. Valitse solmut, joiden haluat olevan pääsolmuja.
 2. Paina valintanauhalta Pääsolmu-valintaruutua.

Kytkentäryhmässä voi olla vain yksi pääsolmu.


Vaihda kytkennän tyyppiä

 1. Valitse kytketyt solmut, joiden kytkennän tyyppiä haluat muuttaa.
 2. Valitse valintanauhalta kytkennän tyypiksi joko
  Rigid link tai 
  Master-slave.

Lue lisää kytkennän tyypeistä sivulta Solmujen kytkentä.


Aseta tuennan tai kytkennän pikavalinta

 • Voit asettaa valituille kytkemättömille solmuille tai pääsolmuille tuennan pikavalinnan.
  1. Valitse solmut.
  2. Valitse tilannekohtaisesta valintanauhalta tuentatapa ja mahdollinen lisämääritelmä.
   • Pikavalintojen kuvaukset on koottu alla olevaan taulukkoon
Tuennan pikavalintaLisämääritelmätKuvaus

Vapaa


Kaikki solmun vapausasteet ovat 

vapaita.

Kiinnitetty


Kaikki solmun vapausasteet ovat 

tuettuja.

Nivelöity

 • Akselin X ympäri
 • Akselin Y ympäri
 • Akselin Z ympäri
 • Akselien Y,Z ympäri

Lisämääritelmän mukaisten akselien kiertymävapausaste on 

vapaa.

Muut vapausasteet ovat 

tuettuja.


 • Voit asettaa valituille kytketyille solmuille kytkennän pikavalinnan.
  1. Valitse solmut.
  2. Valitse tilannekohtaisesta valintanauhalta kytkentätapa ja mahdollinen lisämääritelmä.
   • Pikavalintojen kuvaukset on koottu alla olevaan taulukkoon

Kytkennän pikavalintaLisämääritelmätKuvaus

Kiinnitetty pääsolmuun


Kaikki solmun vapausasteet ovat 

kytkettyjä.

Nivelöity pääsolmuun

 • Akselin X ympäri
 • Akselin Y ympäri
 •  Akselin Z ympäri
 • Akselien Y,Z ympäri

Lisämääritelmän mukaisten akselien kiertymävapausaste on 

vapaa.

Muut vapausasteet ovat 
kytkettyjä.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.