Skip to main content
Skip table of contents

Muodosta verhouslaudoitus urituskuvion avulla

Voit muodostaa seinän verhouslaudoituksen arkkitehtimallissa työstämällä verhouskerroksen pintaan urituksen 2D-kuvion avulla. Ohjelma muodostaa työstävän viivaketjun kopioimalla kuviota peräkkäin. Kuvio piirretään ns. uritustiedostoon (*.vxp).

  • Ohjelmistotoimittajan uritustiedostot seinän kerrokselle sijaitsevat system/macros/walls -kansiossa .
  • Tallenna omat uritustiedostot custom/macros/walls -kansioon.

Voit asettaa uritustiedoston verhouskerrokselle yksittäisen seinän ominaisuuksissa. Voit myös asettaa uritustiedoston oletukseksi haluamallesi kerrokselle seinien kerroskirjastossa.Piirrä peruskuvio ja tallenna uritustiedostoksi

Voit kopioida piirustustiedoston järjestelmäpuolelta ja muokata sitä, tai voit aloittaa uuden piirustuksen. Katso käyttöohje Uusi piirustus.

Ohjelma luo työstävän viivaketjun kopioimalla peruskuviota peräkkäin. Kuvio voi koostua yksittäisistä viivoista, kunhan niiden päätepisteet yhdistyvät.

Tallenna piirustustiedosto (*.vxp) kansioon custom/macros/walls.

Esimerkiksi seinäkerrosten kuviot:

Huomaa

Kun olet lisännyt uuden uritustiedoston custom/macros/walls -kansioon, käynnistä ohjelma uudelleen.


Voit asettaa uritustiedoston verhouskerrokselle seinän ominaisuuksissa.

Voit asettaa uritustiedoston oletukseksi seinän kerrokselle kerroskirjastossa. Katso ohje alla.

Aseta uritustiedosto verhouskerrokselle seinien kerroskirjastossa

Aseta uritustiedosto olemassa olevalle kerrokselle tai lisää uusi kerros kerroskirjastoon. Voit muokata vain omaa asiakaskohtaista kerroskirjastoa. 

Valitse  Järjestelmä  | Kirjastot |  Kirjastot.

Kirjastoselain avautuu.

Valitse kansio Omat kirjastot ja kirjastotyyppi Seinän rakennekerrokset.

Valitse kirjasto, ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Muokkaa kirjaston sisältöä. 

Seinän materiaalit -tietokantanäyttö avautuu.

Siirry kerroksen riville. Tarvittaessa lisää uusi kerros.

Valitse välilehti Parametrit

Kirjoita uritustiedoston nimi kenttään Uritustiedosto.

Muut parametrit:

  • Urituskulma määrittää urituskuvion suunnan. Kirjoita arvo tekstikenttään.
  • Hyötyleveys on yhden laudan nousu. Hyötyleveys on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä urituskulman kanssa silloin, kun uritustiedosto on parametrinen eli laudan leveyttä säädetään mittaehdon avulla. Mittaehdon arvoksi luetaan hyötyleveyden arvo. Tämä mahdollistaa verhouslaudoituksen toteuttamisen eri leveyksillä yhden uritustiedoston avulla. Edellytyksenä ehtojen ratkaisemiselle on, että 2D-rajoitustenratkaisija on käytössä. Ohjelmiston perustoimituksessa esimerkkinä on toteutettu UTV/UYV-verhousmateriaalit. 

Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Jos omaa asiakaskohtaista kerroskirjastoa ei vielä ole olemassa, valitse kirjastoselaimessa Vakiokirjastot / Seinien rakennekerrokset / Seinien rakennekerroskirjasto. Valitse jokin kerros oikeanpuoleisessa selainruudussa, ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Kopioi uuteen omaan kirjastoon. Anna kirjaston kuvaus.


Huomaa

Urituskuvio näkyy mallissa, kun seinällä on tarkka esitystapa.

Huomaa

Jos haluat verhouslaudat myös seinäelementtiin, kerrokselle tulee lisätä verhouslaudoitustyökalu, joka lisää profiilit verhouskerrokseen. Tämä edellyttää, että profiilikirjastosta löytyy oikea profiili.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.