Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex BD 2023

Uusi mukautuva malli - suunnittele kerran, hyödynnä useasti

Nopeutat suunnittelutyötäsi, koska muutokset kokoonpanoon päivittyvät kerralla moneen paikkaan

Huoneratkaisu tai rakenteen osa voidaan suunnitella nyt mukautuvana mallina, jolloin sitä voidaan hyödyntää monessa paikassa. Esimerkiksi kerrostalossa voi olla useita samanlaisia kylpyhuoneita ja vain muutama erilainen kylpyhuone. Tällöin on järkevää suunnitella kylpyhuone vain kerran ja monistaa se moneen eri paikkaan. Mikäli suunnitelmiin tulee muutos, se tarvitsee tehdä vain kertaalleen suunniteltuun mukautuvaan malliin, jolloin muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkialle, jossa sitä on käytetty. Poikkeavista kylpyhuoneesta poistetaan vain linkki mukautuvaan malliin, jolloin niitä ei päivitetä. Mukautuvaa mallia voi hyödyntää myös elementtisuunnittelussa, esim. aukkojen suunnittelussa.Tutustu tarkemmin
Jaa projektisi useammalle suunnittelijalle

Nopeutat projektin läpimenoaikaa kun useampi henkilö pystyy suunnittelemaan eri osa-alueita samaan aikaan

Monien rakennusten suunnittelussa tarvitaan useita suunnittelijoita, koska projektin läpimenoaika halutaan pitää lyhyenä. Uusi jaettu malli tuo tähän ratkaisun, koska sen avulla voidaan jakaa projektissa olevia malleja usealle eri suunnittelijalle, jolloin eri osa-alueita voidaan suunnitella yhtä aikaa. Esimerkiksi yksi suunnittelee seinäelementit, toinen lattiaelementit, kolmas väliseinät, neljäs lisää putkiläpiviennit ja niin edelleen. Suunnittelu nopeutuu ja virheiden määrä vähenee, kun suunnittelijat toimivat saman päivittyvän 3D-mallin kanssa koko ajan. Jokainen suunnitteija pitää huolen oman osa-aluueensa suunnittelusta, jolloin päämallin päivityksen ja hallinnoinnin ylläpitää esimerkiksi kohteen pääsuunnittelija.Tutustu tarkemmin

Tuki uusimmalle IFC 4 -tiedostojen tuonnille

Varmistat yhteensopivuuden kolmannen osapuolien ohjelmistojen ja viranomaisten kanssa

IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen rakennusalan standardi tiedon siirtoon eri ohjelmistojen välillä. IFC 4(.X) on siitä viimeisin julkaistu formaatti. IFC 4 on yleistynyt mallien siirrossa suunnittelujärjestelmien välillä parin viime vuoden aikana ja sen vuoksi IFC 4 on nykyään yleisesti käytetty tiedostomuoto. Lisäksi viranomaiset ovat tulevaisuudessa vaatimassa IFC 4-formaattia rakennusluvan yhteydessä toimitettavalta BIM-mallilta. Uusittu IFC-kirjasto varmistaa päivittyvyyden ja parannettujen IFC ominaisuuksien hyödyntämisen tulevaisuudessa. Vertex tukee myös edelleen vanhempaa IFC 2x3 -versiota. Lue lisää: IFC 2x3 to IFC 4.Tutustu tarkemmin
Tuo putkistot toisesta ohjelmistosta ja tee tarkat läpiviennit automaattisesti

Lisäämällä läpiviennit IFC-putkimallin avulla vähennät virheitä ja vältät törmäykset

Aiemmin IFC-mallin hyödyntäminen läpivientien tekemisessä vaati läpivientien sijoittamista käsin tarkalleen oikealle kohdalle. Nyt läpivienti voidaan tehdä joko massatyökaluilla tai interaktiivisesti hyödyntäen IFC-mallin 3D-geometriaa. Läpivienti paikottuu keskeisesti putken ympärille automaattisesti. Tämän seurauksena läpivientien lisääminen on nopeampaa ja virheitä tulee vähemmän. Voit interaktiivisessa työkalussa säätää myös toleranssia putkikohtaisesti.Tutustu tarkemmin

Uusia älykkäitä työkaluja suunnittelumuutosten suojaamiseen

Pystyt opettamaan elementeille mitä osia ei saa päivittää

Elementissä voi olla joskus alueita tai osia, jotka vaativat manuaalista suunnittelua, tai jokin toistuva alikokoonpano tarvitaan jossakin osassa elementtiä. Kun elementin osat generoidaan uudelleen, jokin alue halutaan pitää koskemattomana tai osat säilyttää, jotta ei menetetä työtä mitä muutoksien eteen on tehty. Osaleikkausaluella voidaan suojata alue, jolloin sinne ei generoida uusia osia tai osat voidaan määrittää myöskin ei-päivittyviksi, jolloin ne pysyvät muuttumattomina.
Tutustu tarkemmin

+Useita muita parannuksia

Vertex BD pääversion päivitys


Kuinka saat uuden version?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.