Skip to main content
Skip table of contents

IFC parannukset 2023

Tuki uusimmalle IFC 4 -tiedostojen tuonnille

Varmistat yhteensopivuuden kolmannen osapuolien ohjelmistojen ja viranomaisten kanssa

IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen rakennusalan standardi tiedon siirtoon eri ohjelmistojen välillä. IFC 4(.X) on siitä viimeisin julkaistu formaatti. IFC 4 on yleistynyt mallien siirrossa suunnittelujärjestelmien välillä parin viime vuoden aikana ja sen vuoksi IFC 4 on nykyään yleisesti käytetty tiedostomuoto. Lisäksi viranomaiset ovat tulevaisuudessa vaatimassa IFC 4-formaattia rakennusluvan yhteydessä toimitettavalta BIM-mallilta. Uusittu IFC-kirjasto varmistaa päivittyvyyden ja parannettujen IFC ominaisuuksien hyödyntämisen tulevaisuudessa. Vertex tukee myös edelleen vanhempaa IFC 2x3 -versiota. Lue lisää: IFC 2x3 to IFC 4.


Tuo putkistot toisesta ohjelmistosta ja tee tarkat läpiviennit automaattisesti

Lisäämällä läpiviennit IFC-putkimallin avulla vähennät virheitä ja vältät törmäykset

Aiemmin IFC-mallin hyödyntäminen läpivientien tekemisessä vaati läpivientien sijoittamista käsin tarkalleen oikealle kohdalle. Nyt läpivienti voidaan tehdä joko massatyökaluilla tai interaktiivisesti hyödyntäen IFC-mallin 3D-geometriaa. Läpivienti paikottuu keskeisesti putken ympärille automaattisesti. Tämän seurauksena läpivientien lisääminen on nopeampaa ja virheitä tulee vähemmän. Voit interaktiivisessa työkalussa säätää myös toleranssia putkikohtaisesti.


IFC 4 Tuonti

IFC4 Tuonti
IFC muunnos parannukset

IFC muunnostyökalu vaakarakenteille

Näin hyödynnät putki IFC-mallia BD:ssä

Näin hyödynnät IFC putkimallia läpivientityökalun avulla


Näin hyödynnät IFC putkimallia lisää läpivienti rakenteeseen-toiminnon avulla (perustuu järjestelmäreikätyökaluun)


Huom! 

  • IFCFlowSegment tuettu IFC putkityyppi
  • IFC tiedosto pitää olla tuotu versiolla 29.0.00 tai uudemmalla


IFC työkalut

Vertailutyökalu tuoduille IFC malleille

  1. Luo XML tiedosto erilaisista IFC malleista
2. Vertaile xml-tiedostoja vaikkapa Araxis ohelmistolla


IFC mallin merkkaus

Jos sinulla on useita IFC malleja, valittu merkitään.

Tuodun IFC mallin ominaisuudetJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.