Skip to main content
Skip table of contents

Osakuvat elementtikuvaan

Voit lisätä elementtikuvaan runko-osien osakuvat toiminnolla

Lisää näkymä elementtikuvaan. Valitse keskusteluikkunassa Listaus: Osat.


Tee seuraavat valinnat:

  • Lomake -Valitse käytettävä arkkipohja. Ohjelmistotoimittajan arkkipohjat sijaitsevat ../system/picts -kansiossa. Asiakaskohtaiset arkkipohjat sijaitsevat ../custom/picts -kansiossa.
  • Suodata kohtisuoraan katkaistut osat -Valitse valintaruutu, kun et halua muodostaa osakuvia yksinkertaisista, suorista osista, joissa ei ole yhtään sahausta tai loveusta.
    Lisäksi voit tehdä seuraavat valinnat:
    • Salli yksi sahaus pääsuunnassa -Osakuvia ei muodosteta osista, joissa on korkeintaan yksi sahaus pääsuunnassa.
    • Salli yksi lovi pääsuunnassa -Osakuvia ei muodosteta osista, joissa on korkeintaan yksi loveus pääsuunnassa.


Osoita ensimmäinen osakuvan paikka elementtikuvassa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.