Skip to main content
Skip table of contents

Lisää rakennekerroslistaus elementtikuvaan

Lisää elementtikuvaan listaus rakennekerroksista.

  1. Avaa elementtikuva.
  2. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren oikealla painikkeella.
  3. Valitse Lisää näkymä elementtikuvaan.
  4. Valitse Rakenne.
  5. Osoita listauksen paikka elementtikuvassa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.