Skip to main content
Skip table of contents

Palvelin Cad-ohjelmille

Tämä laitteistosuositus koskee Vertex CAD -ohjelmien tiedostopalvelimia versioille 2024 (30.0).

Laitetiedot on päivitetty

02.11.2021

Yleistä

Yleisesti käytetään Windows Server -alustaa, joka voi olla myös virtualisoitu.

Vertex CAD -ohjelmien palvelinasennus on vain tiedostojako.

 • Tällöin tiedostojako voi olla lähes mikä tahansa Windows-verkkoa tukeva jako, kuten Windows-palvelimen ja Linuxin sambajako, NAS-verkkopurkki tms.
 • Palvelimen massamuistissa (eli esim. levyllä) säilytetään tarvittava data (Vertex-ohjelman sisältämät tiedostot) ja asiakkaan mallit, piirustukset, kirjastot jne., ja sieltä ne jaetaan työasemien CAD-sovellusten käyttöön.

Varsinaista Vertex-prosessia käytetään vain (client-) työasemassa ja Vertex-dataa luetaan palvelimen tiedostojaosta.

 • Toisin sanoen mallinnuksen, visualisoinnin ja piirtämisen aiheuttamien prosessien kuorma kohdistuu vain työasemalle, ei palvelimelle.
 • Vain tiedostojen (mallien, piirustusten ja arkistojen) lukeminen ja tallentaminen kuormittavat palvelinta sen levyn I/O-toiminnoissa.

Paras käyttäjäkokemus

Pääsääntöisesti tehokkain ja käyttökokemukseltaan paras ratkaisu suunnittelijan näkökulmasta on käyttää Vertex CAD:iä lähiverkossa, jossa:

 • Ohjelma on asennettu palvelinasennuksena tiedostopalvelimelle. Käyttö on helppo laajentaa useammalle työasemalle ja varmuuskopiointi on helpompi järjestää.
 • Käytössä on mallien kokoon nähden riittävän tehokas työasema.
 • Vertex CAD -ohjelma on asennettu työasemalle palvelimelta ns. Client.bat-asennuksella, joka tuo työasemalle varsinaisen ohjelman tarvittavine liitteineen.
 • Lähiverkon nopeus on hyvää tasoa.

Merkitseviä asioita, kun palvelin toimii vain Vertex CAD -ohjelmien tiedostopalvelimena

 • Palvelimen levyn I/O-toimintojen nopeus. (Nopeampi on parempi.)
 • Levytilan tarve = käyttöjärjestelmän vaatima tila + Vertex-ohjelmiston datamäärä + datamäärän kasvuarvio.
 • Keskusmuistin tarve = minimi on 8 GB, mutta riippuu siitä onko palvelimella myös muuta kuormaa kuin käyttöjärjestelmän ja virustorjunnan aiheuttamat prosessit.
 • Verkko-kortti  = ei saa olla hitaampi kuin käytössä olevassa lähiverkossa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.