Skip to main content
Skip table of contents

Rakennetyökalut 2022

Eristeet

Lisää eristevälykset rakenteeseen

Eristyksen ja profiilien ja kahden eristyslevyn välinen etäisyys määritetään eri arvoilla. Asennusrakoa tarvitaan erityisesti kovien eristyslevyjen asennuksessa, jolloin saadaan määritettyä rako saumausvaahdolle.

Rakennetyökalut

Levysauman sijoittelua on parannettu

Nyt on mahdollista asettaa minimietäisyys saumasta tolpan reunaan. Tämä voidaan asettaa detaljitiedostoon (esim. Wd.xx): sheet_seam_stud_min_edge_dist = 22

Levyn reunan oletetaan olevan tolpalla, jos se limitys tolpan kanssa vähintään annetun arvon suuruinen. Jos arvoa ei anneta tai sen arvo on <0, järjestelmä toimii kuten ennenkin.
 

Verhouslautojen minimilimitys

Verhouslaudoille voi nyt antaa katkaisukohtien minimilimityksen uudella arvolla minimietäisyys.Levytyksen sovittaminen profiilille

Vaakarakenteiden levytyksen voi nyt sovittaa vasoille. Levyn koko saattaa muuttua, jos vasajako ei ole yhtenäinen alueen sisällä. Säännöissä voidaan asettaa seuraavat asiat:

  • Minimilimitys levyn reunasta vasan reunaan. Oletus on 22mm, jos mitään ei ole annettu.
  • Reunimmaiselle levyln minimileveys. Huom! vaikuttaa mahdollisesti viereiseen levyyn. Jos reunimmaista levennetään, viereistä kavennetaan.
  • Minimileveys levylle. Annettua arvoa kapeampia levyjä ei lisätä.


Reunimmaisen eristelevyn asennustavan voi määrittää reunadetaljia muokkammalla päärungolle ja koolauskerroksille

Eristelevyn asennustavan voi määrittää elementin reunadetaljia muokkaamalla. Määritys vaikutta reunimmaiseen eristelevyyn. Määrityksen voi tehdä runko ja koolauskerroksille.

Vaakarakennetyökalut

Levyjen lisääminen on nyt mahdollista osana runkodetaljia

LIsättävä osa voidaan määrittää ny myös levyksi vaakarakenteiden runkodetaljissa.

Koolauksien säätö aukon ympärillä

Koolauksien osien sijoittelua ja katkaisua voidaan nyt säätää aukon ympärillä entistä paremmin. Aukon sivuilla olevat koolaukset voidaan katkaista aukon yläreunan kohdalla. Yläpuolella voidaan halutessa jättää väli koolauksiin.

  • Aseta Length = LONG (1) ja Cut Mode = TOP uudella Pituus-sivulla runkodetaljikirjastossa.

Määritä kuinka koolaukset katkaistaan aukon yläreunassa

  • Lisää PieceA end = LOWER liitokseen osien JST ja OHDRT välille halutulla etäisyydellä esim. -45.
  • Lisää PieceA end = UPPER liitokseen osien JST and OHDRT välillä ilman siirrosta.

Koolaukset aukon alapuolella

  • Käytä detaljia CRIPPLE_BOT detaljin CRIPPLE sijasta detalji-tiedostossa.

Sähkökaapille voi lisätä omat aukon reunaetäisyydet verhoukselle

Sähkökaapille voidaan nyt lisätä omaan reunaetäisyydet verhoustyökalussa. Sivusiirrokset ovat aina samat jokaisessa seinän aukossa. 

Huom: Kysy lisää asiakasprojektihenkilöiltä kuinka saat ominaisuuden käyttöösi.
Mahdollisuus jatkaa aukon reunanpalkkia seuraavaan vasaan

Aukon reunapalkki voidaan nyt poistaa aukon kohdalta tai jatkaa seuraavalla vasalle ohjaustiedoston avulla (details-kansiossa oleva tiedosto).

Päätypalkin leikkaaminen aukon kohdalla:

default= HEADER_CUTOUT OP_HEADER

Päätypalkin jatkaminen seuraavaan vapaaseen vasaan:

default= SIDE_CUTOUT OP_TRIMMERLattia-ja kattorakennetyökalujen määrittelyä on selkeytetty

Lattia- ja kattorakennetyökalun kirjastokäyttöliittymää on parannettu samankaltaiseksi seinärakennetyökalun kanssa. Kirjaston muokkaus on nyt käyttäjäystävällisempää.

Lattia-ja kattorakennetyökalujen määrittelyä on selkeytetty (jatkuu)

Oletusprofiilien, kirjaston ja materiaalin vaihtaminen on nyt myös helppoa.

Napsauta oletusosan Kopioi -painiketta. Toiminto tarkistaa muutettavat profiilit. Voit valita mitkä profiilit muutetaan.

Seinäelementtien nostokohdat

Lisää nostoreiät yläjuoksuun

Kohdassa Seinä Elementit → Rungon varustelu→ Nostopisteet voit nyt helposti lisätä nostoreikiä valittuihin elementteihin. Toiminnossa voit valita painorajat listätäänkö 1,2 vai 4 nostoreikää.


Nostokohdat, joissa on suorakaiteen muotoinen ontto osa (vain ohutlevyranka)

Käännä profiili helposti moduulin nostopisteeksi napsauttamalla sitä asettelussa tai 3D -mallissa. Alkuperäinen profiili poistetaan ja korvataan suorakulmaisella ontolla osalla, jossa on uusia profiileja kummallakin puolella. Ylempään kiskoon ja onttoon osaan lisätään huoltoreikä. Työkalu voidaan räätälöidä lisäämään reikiä tarpeen mukaan


image2021-3-11_10-11-46.png


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.