Skip to main content
Skip table of contents

NC rajapintojen parannukset 2023

Randek

Uusi avainsana kirjoittaa koolaukset levyiksi cdt-tiedostoon


Avainsana write_batten_as_sheet= 1 lisätty CDT tulostukseen. Kirjoittaa koolaukset levyinä.

Tuki LGS profiileille (Randek 5.09)


Randek-linkki tukee nyt versiota 5.09, jonka avulla voit näyttää LGS-profiilien suunnan käyttämällä cdt-tiedoston USE-kentässä C+ tai C-, esimerkiksi:

STA:50:2297.6:200:249.77:948.4:0:-90:0:0:C+ SILL I:50:2298x200: ; 


Luo pyöristetty suorakulmio, jossa on 3 koneistusta yhden koneistuksen sijaan elbox.vxm-malliin (Randek 4.0-)


SAT / BTL

Kaikki samanlaiset elementit voidaan nyt kirjoittaa samaan .sat tiedostoon

all_panel_instances= 1 (oletus)
Ei kirjoiteta samaan jos et halua, aseta avainsanaksi 0 tiedostossa cltsetup.txt.


all_panel_instances= 0


BTL - Täytä KOMMENTTI-kenttään projektin numero ja nimi

BTLSetup.txt:

part_data= COMMENT=PROJID|PROJNAME


Cambium

Lisää leikkaavat kappaleen sijaintimerkit Cambium-tulostukseen


Cambium <CADPosition> -arvot voidaan muuttaa metrisiksi, kun ne luodaan tuuma ympäristöisellä BD:llä

DSTV


Pyöreän profiilin vienti

Pyöreät ontot osat, esimerkiksi HfCHS-kirjasto, viedään nyt oletuksena litteinä tankoina.Tuloksena oleva nc-tiedosto.

Päätykulmia ja reikiä ei tällä hetkellä tueta.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.