Skip to main content
Skip table of contents

Julkaisin 2022

3 erilaista tapaa tehdä useampia elementtikuvia yhdestä elementistä

Elementtikuvien hallinta on helpompaa, kun elementtikuvasta on kaikki näkymät suoraan yhdessä elementtikuvassa. Nyt se on mahdollista. Lisäät makron, jonka ominaisuuksissa parametrina koodi. Sen perusteella tunnistettaan yksittäisen kuvan rajat julkaisimessa. Julkaisimessa voit määrittää kuinka pdf:t luodaan.

Elementtikuvassa 3 erillistä näkymää, joihin lisätty makro, jonka koodi on WINPLOT.

1. Kaikki elementtikuvat yhdessä pdf kirjassa (jokainen kuva omalla sivulla)
2. Kaikki elementtikuvat kerralla omaan pdf kirjaan (jokainen elementti oma kirjansa)

3. Kaikki elementtikuvat omaan pdf tiedostoon (jokainen kuva on oma tiedostonsa)


Muuta

Jokerimerkkien käyttö julkaistavan tiedon nimessä julkaisemessa

Nyt voit määrittää aikaisempaa monipuolisemmin mitä tiedostoja halutaan julkaista. Tiedostot tunnistetaan nimen perusteella. Voit käyttää tiedostojen suodattamisessa nyt seuraavia jokerimerkkejä.

  • $ kirjaimille ja ¤ ei numeroille
  • All recognized wildcard characters in expression:
  • * = nolla tai enemmän mitä tahansa kirjainmerkkiä (kirjain, numero, erikoimerkki)
  • ? =yksi kirjain
  • # = yksi numero
  • $ = yksi kirjain (a-z)
  • ¤ =yksi mikä tahansa ei-numeerinen merkki


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.