Skip to main content
Skip table of contents

Palkki- ja sauvarakenne FEA: Kuormat


Kuormalla tarkoitetaan laskentamalliin määriteltyä kuormitusta. Kuormasta riippuen se voi kohdistua joko solmulle, solmuvälille tai osalle.

Voit valita aktiivisen tutkimuksen kuormia 3d-mallista tai tutkimuspuusta.

 • Kun kohdistimen symbolin viereen ilmestyy pieni ympyrä, voit valita kuorman hiiren vasemmalla painikkeella.
 • Valittuina olevat kuormat näytetään 3d-mallissa korostusvärillä.
 • Pidä Ctrl pohjassa valitessasi kuormia, niin aiemmat valinnat jäävät voimaan. Näin voit valita useamman kuorman.
 • Voit poistaa kuormien valinnan painamalla hiiren vasemmalla painikkeella 3d-mallin tyhjää kohtaa tai painamalla Esc.

Voit suodattaa näkyvissä ja valittavissa olevia kuormia valitsemalla aktiivisen tutkimuksen osia. Tällöin ainoastaan valittujen osien kuormat ovat näkyvissä ja valittavissa.


Luo kuorma

 1. Valitse valintanauhalta haluamasi kuorma.
 2. Valitse solmu, solmuväli tai osa, jolle kuorma määritellään.
  • Avautuvassa dialogissa voit asettaa luotavien kuormien ominaisuudet.
  • Kuorman nimen lisäksi sille voidaan asettaa kuormakohtaisesti alla olevan taulukon mukaisia ominaisuuksia.
KuormaMääritelläänOminaisuudetHuomioita
Pistekuormasolmulle
 • arvo [kN]
 • suunta

Viivakuormasolmuvälille
 • arvo alku- ja loppusolmuilla [kN/m]
 • suunta
Määritellyn solmuvälin solmut täytyy kuulua samalle osalle.
Momenttisolmulle
 • arvo [kNm]
 • suunta

Pakkosiirtymäsolmulle
 • arvo [mm]
 • suunta
Määritellyn solmun täytyy olla tuettu, jotta pakkosiirtymä huomioidaan laskennassa.
Lämpökuormaosalle
 • lämpötilan muutoksen arvo [°C]
 • lämpötilagradienttien arvo osan poikkileikkauksen pääsuunnissa [°C/m]
Lämpökuorma voidaan antaa siten, että sen arvo muuttuu poikkileikkauksen pääsuunnissa. Lämpötilagradientti määrittelee kuinka monta astetta lämpötila muuttuu metrin matkalla poikkileikkauksen pääsuunnissa. Annettu lämpökuorma vaikuttaa palkin pintakeskiössä ja muutos on positiivista pääsuuntien positiivisiin suuntiin.
  • Kuorman suunnan määrittelyyn on useita vaihtoehtoja. Suunta määritellään kuorman ominaisuusdialogin toiminnoilla. Toimintoja käyttäessäsi näet reaaliajassa kuorman suunnan muutoksen 3d-mallissa.
   • Paina Osoita pinta, niin voit valita 3d-mallin pinnan, jonka normaali määritellään kuorman suunnaksi.
   • Paina Osoita 2 pistettä, niin voit valita 3d-mallista kuorman suunnalle alku- ja loppupisteen.
   • Paina Painovoima, niin kuorman suunnaksi asetetaan tutkimuksessa määritelty painovoiman suunta.
   • Paina X, Y tai Z, niin kuorman suunta käännetään 3d-mallin globaalikoordinaatiston valitun pääakselin suuntaiseksi.
   • Paina R, niin kuorman suunta käännetään vastakkaiseksi.

Muokkaa kuormaa

 1. Valitse yksi tai useampi kuorma
 2. Paina tilannekohtaisesta valikosta Ominaisuudet.
  • Voit muokata kuorman ominaisuuksia samaan tapaan kuin kuormaa luodessasi.
Pääset muokkaamaan kuorman ominaisuuksia myös kaksoisnapsauttamalla sitä 3d-mallin grafiikasta tai tutkimuspuusta.

Ota huomioon osien omapaino

 1. Valitse tutkimuspuusta tutkimus, jonka osien omapainon haluat ottaa huomioon.
 2. Siirry muokkaamaan tutkimuksen tietoja tilannekohtaisesta valikosta painamalla Muokkaa.
 3. Aseta Profiilien omapaino -asetus valituksi.
  • Voit määritellä myös Painovoiman suunnan ja putoamiskiihtyvyyden, jonka perusteella profiilien omapaino lasketaan.
 4. Paina OK.

Tiedät osan omapainon olevan mukana laskennassa, kun 3d-mallissa osan keskikohdan päällä on sininen puolikartio.

Voit jättää yksittäisten osien omapainon huomiotta laskennassa asettamalla haluttujen osien tiheyden nollaksi.


Hallitse kuorman näkyvyyttä

 1. Valitse yksi tai usampi kuorma.
 2. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren oikealla painikkeella. 
 3. Hallitse kuormien näkyvyyttä toiminnoilla  Piilota, Palauta ja Piilota muut kuormat. 
  • Kuormien piilotus piilottaa ne 3d-mallista, mutta jättää ne tutkimuspuuhun harmaina.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.