Skip to main content
Skip table of contents

Merkitse poikkeavat osat mallissa

Voit merkitä irto-osat ja manuaalisesti asennettavat osat sekä ylipitkät osat havaintovärillä mallissa. Huomioi ennen merkkausta, että kyseiset osat ovat näkyvissä eivätkä ole esimerkiksi toisen osan sisällä.

 1. Aktivoi malli-ikkuna, jossa osat näkyvät.
 2. Valitse työkalunauhasta 
  Osien merkkaus
 3. Valitse jokin seuraavista:
  • Merkkaa irto-osat
  • Merkkaa manuaalisesti asennettavat osat
  • Merkkaa ylipitkät osat. Anna Rajapituus, jonka ylittävät osat merkitään.

 4. Valitse osille merkkausväri napsauttamalla Valitse väri.

 5. Hyväksy OK-painikkeella.

Ylipitkien osien oletusrajapituus on määritetty järjestelmän asetuksissa BDSXX-avainsanaryhmässä avainsanalla oversize_piece_length_limit.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.