Skip to main content
Skip table of contents

Järjestä ovikirjastot kirjastoluettelossa

Voit muuttaa kirjastojen järjestystä kirjastoluettelossa määrittämällä niille prioriteetin. Määritä prioriteetti jokaiselle kirjastoluettelon kirjastolle.

Oletuskirjasto on kirjasto, jolla on pienin numero Prioriteetti -kentässä.

Huomaa

Voit järjestää ovikirjastot, kun sinulla on Vertex BD -pääkäyttäjän oikeudet.

  1. Valitse Järjestelmä | Kirjastot | Kirjastot , jolloin kirjastoselain avautuu.

  2. Valitse kansio Vakiokirjastot tai Omat kirjastot.
  3. Valitse kirjastotyyppi Ovet. Saat oikeanpuoleiseen selainruutuun näkyviin kirjastot. Sarake Prioriteetti määrittää kirjastojen järjestyksen.
  4. Valitse kirjasto.
  5. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren oikealla painikkeella.
  6. Valitse Ominaisuudet.
  7. Muuta kentässä Prioriteetti olevaa arvoa.
  8. Hyväksy OK-painikkeella.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.