Skip to main content
Skip table of contents

Palvelin Flow ja DS -ohjelmille


Tämä laitteistosuositus koskee Vertex Tiedonhallinta -ohjelmien tiedostopalvelimia.

Laitetiedot on päivitetty

08.01.2019

Yleistä

Palvelin voi olla fyysinen laite tai se voi olla virtualisoitu.

Toisin kuin Vertex CAD -ohjelmissa, joissa palvelin toimii vain tiedostojen jakajana, Flow ja DS -palvelimessa käsitellään ohjelman tarvitsemia prosesseja.

 • Palvelimelle ohjataan kyselyitä, joita siellä prosessoidaan ja vastaukset lähetetään työasemalle.
 • Palvelimelle tallennetaan myös Vertex mallit ja piirustukset.
 • Palvelimella voi olla käynnissä useita erilaisia taustaprosesseja, jotka hoitavat mm. tiedostokäännöksiä automaattisesti.

Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa käsiteltävien tiedostojen koko ja verkon nopeus

Vertex Flow ja Vertex DS on kehitetty palvelemaan hajautettua tiedonhallintaa ja suunnittelua, joka toimii lähiverkon lisäksi internet-verkon kautta.

 • Lähiverkon nopeus on yleisesti 1 Gbps eli n. 112 MB/s ja latenssi 0,1 ms.
 • Internetin nopeus Suomessa on 10 Mbps eli n. 1MB/s ja latenssi 15 ms.
 • Internet esim. Suomen ja USA:n itärannikon välillä on 10 Mbps eli n. 1MB/s ja latenssi on kymmenkertainen eli 150 ms

Latenssista:

 • Latenssilla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu, kun datapaketti lähetetään edestakaisin (= ping-toiminnon vaatima aika).
 • Tiedostot (mallit ja piirustukset) lähetetään ja vastaanotetaan määräkokoisina "paketteina", joiden perille meno varmistetaan ennen seuraavan paketin lähettämistä.
 • Tämän takia verkon nopeus ja internetissä sijaintipisteiden etäisyys asettaa tiedonsiirron nopeudelle rajat, joita työaseman ja palvelimen välinen tietoliikenne ei voi ylittää.

Pääsääntöisesti tehokkain ja käyttökokemukseltaan paras ratkaisu suunnittelijan näkökulmasta on käyttää Flow/DS-järjestelmää ja Vertex CAD -ohjelmia lähiverkossa.

 • Vertex CAD-ohjelmat voivat olla joko työasemilla yksittäisasennettuna tai ne voivat olla Palvelinasennuksena tiedostopalvelimelle.
 • Koska suunnittelijat käsittelevät tyypillisesti raskaimpia tiedostoja, palvelimen tulisi sijaita mieluiten siinä lähiverkossa, jossa pääosa suunnittelijoista sijaitsee.

Palvelin lähiverkon ulkopuolella

Mikäli Flow/DS -palvelin tulee esim. palveluntarjoajan konesaliin, niin tulee varmistaa:

 • millaisen kaistanopeuden ja
 • latenssin palveluntarjoaja voi taata jatkuvasti kullekin suunnittelijalle yhtäaikaisesti, ettei Vertex-suunnittelun käyttökokemus siitä kärsi.

Tämä kannattaa todentaa testiympäristöllä ennen päätöstä tuotantoympäristön siirtämisestä lähiverkon ulkopuolelle.

Vaatimuksia Vertex Flow tai DS -ohjelmien tiedostopalvelimelle

 • Windows Server 2012 R2/2016/2019 ja tarvittaessa Linux alusta.

 • Vähintään 2 ydintä (Corea), suositus 4 ydintä tai tarpeen mukaan.

 • Keskusmuistia vähintään 8GB, suositus 16GB tai tarpeen mukaan.

 • Levytilaa tarpeen mukaan, yleensä 200 GB pääsee jo alkuun.

Huomioitava myös palvelimen ylläpitoon liittyvät asiat:

 • Etäyhteydet palvelimeen CAD- ja Flow-käytössä olevilta työasemilta.
 • VPN-yhteydet.
 • Yhteydet tuotannonohjaus- (ERP-) järjestelmään.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.