Skip to main content
Skip table of contents

Luo uusi projektien tallennuskansio

Oletuksena projektit tallentuvat ohjelman ../shared/projects -kansioon. Voit määrittää tallennuspaikaksi myös minkä tahansa muun järjestelmässäsi olevan kansion. Kansio voi olla jo olemassa, tai voit tehdä uuden kansion tätä tarkoitusta varten. Määritä kansio tallennuspaikaksi muokkaamalla ohjelman user/SETUP -tiedostoa.


Luo uusi kansio

Luo uusi kansio "Asiakasmallit", ja sen alle "projects" -niminen kansio.


Muokkaa user/SETUP -tiedostoa

 1. Avaa ../user -kansiossa oleva SETUP tiedosto muokattavaksi esimerkiksi Notepad++ -sovellukseen.

 2. Etsi tiedostosta ms_volume -alkuiset rivit.

 3. Lisää uusi ms_volume -määritys ja sille polku uudelle projektikansiolle d:/Asiakasmallit/. 4. Tallenna painamalla Ctrl+S, ja sulje tiedosto.
   
 5. Käynnistä Vertex uudelleen.


Tee uusi projekti

Voit nyt valita tallennuspaikaksi ASIAKASMALLIT, kun aloitat uuden projektin.


Uusi tallennuspaikka näkyy myös Projektin avaus -keskusteluikkunassa sen jälkeen, kun olet tallentanut sinne projektin.


Vaihda projektien tallennuspaikkaa

Voit myös siirtää olemassa olevia projekteja uuteen tallennuspaikkaan. Valitse Arkisto | Projektit | Ylläpito > Vaihda tallennuspaikkaa.

Valitse siirrettävät projektit ja tallennuspaikaksi tekemäsi uusi tallennuspaikka.


Aseta uusi kansio oletustallennuspaikaksi

Jos haluat, että uudet projektit tallentuvat oletuksena lisäämääsi kansioon, muokkaa user/SETUP -tiedoston avainsanaa:

 1. Avaa ../user -kansiossa oleva SETUP tiedosto muokattavaksi esimerkiksi Notepad++ -sovellukseen.
   
 2. Etsi tiedostosta avainsana project_ms. Oletuksena project_ms= PROJECTS.
   
 3. Anna avainsanan arvoksi tekemäsi ms_volume -määritys: 4. Tallenna painamalla Ctrl+S, ja sulje tiedosto.
   
 5. Käynnistä Vertex uudelleen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.