Skip to main content
Skip table of contents

Lisää runkotolpat ristikoiden alle

Lisää runkotolppa aina seinän yläpuolella olevan ristikon kohdalle valitsemalla runkokerroksen rakennetyökalulle ominaisuus Ristikoiden alapuolelle. Jos ristikon kohdalla on aukko, tolppa lisätään vain aukon yläpuolelle. Jos ristikkojako on suurempi kuin tolppajako, muut tolpat lisätään valitun tolpitussäännön mukaan.


Esimerkkikuvassa tolpitussäännöksi on valittu Vapaa, jolloin muut tolpat sijoittuvat tasavälein ristikoiden väliin.

Jos jokin muu sääntö on valittuna, tolpitus kohdistetaan ensimmäisen ristikon mukaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.