Skip to main content
Skip table of contents

Valitse verhouslaudoituksen leikkelymenetelmä

Lautojen leikkely verhouslaudoitustyökalussa uudistettiin Vertex BD 2018 (24.0) -versioon. Laudat sopivat nyt aina alueen sisään. Aiemmin työkalulle oli valittavissa kaksi panelointimenetelmää, STANDARD ja CLIPPED. Ohjelmiston vakiotoimitukseen sisältyvän työkalukirjaston työkaluilta menetelmät on poistettu tarpeettomina. Menetelmät ovat kuitenkin edelleen käytettävissä. Tyhjennä Menetelmä-kenttä myös niiltä asiakaskohtaisen työkalukirjaston työkaluilta, joiden haluat käyttävän uutta tapaa leikellä lautoja.

Valitse Järjestelmä | Kirjastot |  Kirjastot. Kirjastoselain avautuu.

Valitse kansio Omat kirjastot, ja valitse kirjastotyyppi Lautaverhoustyökalut.

Valitse kirjasto. Saat oikeanpuoleiseen selainruutuun näkyviin kirjaston työkalut.

Kaksoisnapsauta työkalua tai valitse Ominaisuudet hiiren oikealla avautuvasta valikosta.

Lautaverhous- ja panelointikirjasto -tietokantanäyttö avautuu.

Tyhjennä Menetelmä-kenttä niiltä työkaluilta, joiden haluat käyttävän uutta tapaa leikellä lautoja.

Hyväksy OK-painikkeella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.