Skip to main content
Skip table of contents

Kattoristikko


Tehtävänä on tarkastella alla olevan kuvan mukaisen CFS-profiilirakenteisen kattoristikon siirtymiä ja rasituksia.

Ristikon yläpaarteille kohdistuu 4 kN/m suuruinen lumikuorma. Lisäksi palkkien omat painot huomioidaan laskennassa. Ristikon liitokset ovat nivelellisiä.


Luo tutkimus

 1. Siirry FEA-tilaan valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta FEA > 
  Palkki- ja sauvarakenne FEA
  .


 2. Luo uusi tutkimus painamalla valintanauhalta 
  Uusi tutkimus ja valitsemalla tarkasteltava ristikko 3d-mallista. Kuittaa valinta painamalla V-näppäintä.


 3. Anna tutkimukselle nimi ja aseta Profiilien omapaino päälle.


 4. Uuden tutkimuksen osille luodaan oletuksena yksi palkkielementti, eli osien päihin syntyy solmut. Ristikon sauvat liittyvät toisiinsa nivelillä, joten osien tulisi liittyä solmujen välityksellä toisiinsa profiilien poikkileikkauksen Y-akselin ympäri pyörivillä nivelillä.

Kytke osien solmut

 1. Valitse kaikki tutkimuksen osat painamalla aktiivisen tutkimuksen tilannekohtaisesta valikosta Valitse osat.


 2. Kytke valittujen osien solmuja toisiinsa valitsemalla valintanauhalta 
  Kytke solmuja. Aseta toleranssiksi automaattinen ja solmujen kytkennän esiasetukseksi 
  Nivelöity poikkiakselin Y ympäri.


 3. Paina OK. Ristikon kaikki osat on nyt kiinnitetty toisiinsa nivelellisillä liitoksilla.

Aseta tuenta

 1. Valitse alapaarteen päätysolmu ja tee siitä pääsolmu painamalla valintanauhalta Pääsolmu-valintaruutua. 2. Aseta solmulle tuenta painamalla valintanauhalta Nivelöity > 
  Akselin Y ympäri. 3. Aseta alapaarteen toiselle päätysolmulle tuenta samoin kuin kohdissa 1 ja 2.


 4. Muuta toisen alapaarteen päätysolmun tuki liukuvaksi niveleksi vapauttamalla sen X-suuntainen siirtymä.

Aseta kuormitus

 1. Aseta yläpaarteille viivakuormat valitsemalla valintanauhalta toiminto 
  Viivakuorma. Viivakuorma asetetaan kahden käyttäjän osoittaman solmun välille.


 2. Malli on nyt valmis ratkaistavaksi.

Ratkaisu tutkimus

 1. Ratkaise tutkimus painamalla valintanauhan 
  Ratkaise-nappia.


 2. Valitse rasitussuureeksi Siirtymä ja aseta Näytä tukivoimat-asetus päälle. 3. Vaihda rasitussuureeksi Von Mises -vertailujännitys. 4. Poistu ratkaisusta painamalla Lopeta. Valitse ristikon yläpaarre ja paina tilannekohtaisesta valikosta Piilota muut.


 5. Ratkaise tutkimus uudestaan. Vaihda rasitussuureeksi Taivutusmomentti MY ja tulosten esitystavaksi Kuvaaja. Aseta vielä Piilota profiilit päälle. Näin saat näkyville pelkästään yläpaarteen taivutusmomenttikuvion.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.