Skip to main content
Skip table of contents

Päivitä asiakaskohtainen ympäristö

Jos yrityksessänne on käytössä asiakaskohtaisesti sovitettu ympäristö, ota se käyttöön Vertex BD 2024 (30.0) –versiossa, ja päivitä siihen ohjelmistoversioon tehdyt muutokset alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ota asiakaskohtainen ympäristö käyttöön

Asenna Vertex BD 2024 (30.0) -vakioversio ohjeiden mukaan.

Kopioi edellisen version asiakaskohtaisesti sovitetut custom- ja shared-kansiot Vertex BD 2024 (30.0) -vakioversion päälle.

Huomaa

Kopioi päälle, jolloin saat käyttöön vakioversion mukana tulevat uudet custom-kansion tiedostot.

Vertex BD 2024 (30.0) -version vakiotoimitus sisältää seuraavat template-rakennukset:

 • TEMPL-PERUS. Ollut mukana jo aiemmissa versioissa, mutta sen sisältö on muuttunut. Rakennuksessa on valmiina kuva-malliparit ja korkeustasot viidelle kerrokselle. Automaattiset lattiat ovat pois päältä.

 • TEMPL-PERUS-10. Uusi template-rakennus. Sama kuin TEMPL-PERUS, mutta rakennuksessa on valmiina kuva-malliparit ja korkeustasot kymmenelle kerrokselle.
 • TEMPL-LUONNOS. Uusi template-rakennus. Sama kuin TEMPL-PERUS, mutta automaattiset lattiat ovat päällä.

Aiemmissa versioissa mukana ollut TEMPL-KTASO1 on poistettu.

Varmistaaksesi, että saat omien template-rakennustesi lisäksi käyttöön uusimmat vakiotoimituksen template-rakennukset, toimi seuraavasti:

 • Ota Vertex BD 2024 (30.0) -versiosta talteen template-rakennuksen kansio TEMPL-PERUS sijainnista ../shared/template/projects. Kopioi se esimerkiksi C:\temp -kansioon. 
 • Kopioi custom- ja shared-kansiot edellisestä versiosta Vertex BD 2024 (30.0) -versioon.
 • Vastaa ”Korvaa alkuperäiset tiedostot”, kun käyttöjärjestelmä sitä kysyy.
 • Poista edellisestä versiosta kopioituneet template-rakennusten kansiot TEMPL-PERUS ja TEMPL-KTASO1. Vaihtoehtoisesti voit nimetä kansiot uudelleen, jos haluat säilyttää kyseiset template-rakennukset.
 • Siirrä C:\temp -kansioon talteen ottamasi kansio TEMPL-PERUS Vertex BD 2024 (30.0) -version ../shared/template/projects-kansioon.

Jos tiedät, että ../user/SETUP-tiedostossa on asiakaskohtaisia asetuksia, kopioi ne edellisen version ../user/SETUP-tiedostosta Vertex BD 2024 (30.0) -version ..user/SETUP-tiedostoon.


Huomaa

Kopioi vain asetukset tiedostosta toiseen, älä korvaa uuden version ../user/SETUP –tiedostoa edellisen version tiedostolla.

Ota järjestelmänhoitotoiminnot käyttöön ../user/SETUP –tiedoston avainsanalla: set.system.menu= 1

Käynnistä Vertex BD.

Järjestelmän päivitystoiminto käynnistyy automaattisesti.  Valitse viimeksi käyttämäsi versio Edellinen päivitys -luettelosta. Jos olet viimeksi päivittänyt 2023 (29.0) -version, se on oletuksena valittuna luettelossa.

Hyväksy OK-painikkeella. Custom-kansion analysointi kestää hetken. Lopuksi saat luettelon tehdyistä toimenpiteistä.

Testaa Vertex BD 2024 (30.0) -versio ennen käyttöönottoa ja ilmoita BD-tukipalveluun mahdollisista puutteista.

Jos edellinen käyttämäsi versio on vanhempi kuin Vertex BD 2013 (19.0) -versio, varmista ensin BD-tukipalvelusta voiko ympäristön kopioida suoraan Vertex BD 2024 (30.0) -ympäristöksi. 

Template-rakennukset ja tasojärjestelmä

Käytössäsi voi olla asiakaskohtaisia template-rakennuksia, tai voit käyttää ohjelmistotoimittajan template-rakennuksia.

Käytössäsi oleva tasojärjestelmä voi olla:

 • Ohjelmistotoimittajan tasojärjestelmä, joka on tallennettu järjestelmän asetuksiin.
 • Asiakaskohtainen tasojärjestelmä, joka on tallennettu ../custom/setup/layer_templates -kansiossa olevaan piirustustiedostoon.

Kummassakin tapauksessa tasojärjestelmään on voitu tehdä muutoksia, joita ei ole päivitetty template-rakennuksiin.

Kun aloitat uuden rakennuksen, valitse keskusteluikkunassa Päivitä tasojärjestelmä, jolloin uuteen rakennukseen ladataan käytössä oleva tasojärjestelmä ja tasojärjestelmään tehdyt muutokset päivittyvät rakennuksen piirustuksiin. Valinta tallentuu muistiin, ja on käytössä aina kun valitset uuden rakennuksen perustuvaksi template-rakennukseen.

Päivitystoiminto

Päivitä ohjelmistoversioon tehtyjä muutoksia asiakaskohtaisesti sovitettuihin custom-tiedostoihin järjestelmän päivitystoiminnolla. Päivitystoiminto käynnistyy automaattisesti, kun olet toiminut edellä kuvatun mukaisesti ja käynnistänyt ohjelman.

Tarvittaessa voit käynnistää toiminnon myös valitsemalla Järjestelmä | Päivitä custom.

Päivitettävät tiedostot

Järjestelmän päivitystoiminto tekee alla kuvatut toimenpiteet.

Nurkkalautakirjasto

Aiemmin nurkkalautasetit määritettiin järjestelmän asetuksissa avainsanoilla corner_trim. Vertex BD 2024 (30.0) -versiossa nurkkalautasetit ovat malleja, jotka on tallennettu komponenttikirjastoon. Kirjaston tyyppi on corner_trim. Mallissa on geneeristen seinien muodostamat ulko- ja sisänurkat, joihin nurkkalaudat on lisätty. Jos custom/programs -kansiossa olevaan vxsettings.xml -tiedostoon on määritetty asiakaskohtaisia nurkkalautasettejä, järjestelmän päivitystoiminto luo asiakaskohtaisen nurkkalautakirjaston, muodostaa mallin kustakin setistä ja lisää ne kirjastoon.

Voit muokata komponenttikirjaston kuvausta valitsemalla kirjaston ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Muokkaa kuvausta.

Rakennusmalliin lisättävä nurkkalautasetti valitaan selaimessa. Voit muokata selaimessa näkyvää kansion nimeä muokkaamalla kirjaston sisältöä.

Valitse välilehti Selain ja muokkaa Selaimen polku -kentässä näkyvää kansion nimeä. Päivitä selain napsauttamalla Päiv.selain. Voit avata nurkkalautamallin napsauttamalla Avaa tiedosto.

Voit määrittää nurkkalaudat venytettäväksi kattoon asettamalla Yleiset-välilehdellä Venytä kattoon -kenttään arvon 1.

Yleinen/vaakarakenteiden levytystyökalukirjasto

Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaisen yleisen levytystyökalukirjaston tietokantaan (FRMTOOL_GEN_SHEET) uusia kenttiä. Lisättävät kentät Muut säännöt -välilehdelle:

 • MOUNT - Asennustapa kaikille työkalulla muodostettaville osille.
 • FULL_COVER - Aukkojen käsittelytapa.

Vaakakoolauskirjasto

Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaisen vaakakoolauskirjaston tietokantaan (FRMTOOL_HBATTEN) uuden kentän.

 • MOUNT - Asennustapa kaikille työkalulla muodostettaville osille.

Verhouslaudoituskirjasto

Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaisen verhouslaudoituskirjaston tietokantaan (FRMTOOL_CLADDING) uuden kentän Asennus-välilehdelle.

 • MOUNT - Asennustapa kaikille työkalulla muodostettaville osille.

Vasoitusaluekirjasto

Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaisen vasoitusaluekirjaston tietokantaan (FRMASSY) uuden kentän Runko: Detaljit -välilehdelle.

 • MOUNT - Asennustapa kaikille työkalulla muodostettaville osille.

Kerroskirjastot

Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaisten kerroskirjastojen tietokantoihin (seinän rakennekerrokset WALL_LAYERS ja rakennekerrokset LAYERS) uuden kentän:

 • IFC_PROP - IFC-ominaisuusjoukko.

Excel-raporttipohjakirjasto

Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaisen Excel-raporttipohjakirjaston tietokantaan (BOM_REPORTS) uudet kentät:

 • DISCIPLINE - Suunnitteluala
 • DOCMAINTYPE - Dokumentin päätyyppi
 • DOCSUBTYPE - Dokumentin alityyppi

Näitä tietoja käytetään tunnisteena, kun raportti viedään Vertex Sync -palveluun.

Huomaa:

Jos tietokantoihin liittyvät näyttötiedostot on sovitettu asiakaskohtaisesti, uudet kentät tulee lisätä myös niihin, tai ottaa käyttöön järjestelmäpuolen näyttötiedostot (system/forms). Saat järjestelmäpuolen näyttötiedostot käyttöön esimerkiksi nimeämällä custom/forms -kansiossa olevat tiedostot uudelleen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.