Skip to main content
Skip table of contents

Kahden kerroksen korkuinen seinäelementti


Kahden kerroksen korkuisen seinäelementin suunnitteluun on olemassa vaihtoehtoisia tapoja:

  • Yksi seinä - yksi seinäelementti

Lisää seinä arkkitehtimallissa ensimmäiseen kerrokseen kahden kerroksen korkuisena. Aseta seinä näkyviin toisen kerroksen pohjakuvassa, tai heijasta seinän geometria toiseen kerrokseen. Suunnittele tavalliseen tapaan lisäämällä ikkunat jne. Tee seinästä elementti ja lisää osat.

  • Kaksi seinää - yksi seinäelementti

Lisää seinä ja ikkunat arkkitehtimallissa ensimmäiseen kerrokseen. Suunnittele toinen kerros samalla tavalla. Liitä seinät toisiinsa. Muodosta molemmista seinistä elementit ja yhdistä ne. Lisää osat.


Yksi seinä - yksi seinäelementti

Lisää seinä ensimmäiseen kerrokseen kahden kerroksen korkuisena. Aseta seinän yläreunan korkeus seinän ominaisuuksissa:

Aseta seinä näkyviin toisen kerroksen pohjakuvassa tai heijasta seinän geometria toiseen kerrokseen.


Lisää seinään ikkunat ensimmäisessä kerroksessa.


Aktivoi toisen kerroksen kuva-mallipari. Lisää seinään ikkunat toisessa kerroksessa. Koska seinä kuuluu ensimmäiseen kerrokseen, ohjelma kysyy haluatko siirtyä 1. kerroksen kuva-mallipariin. Valitse Ei, ja lisää ikkunat.

Tee elementtijako ja lisää osat. Aktivoi runkomalli.Kaksi seinää - yksi seinäelementti

Lisää seinä ja ikkunat arkkitehtimallissa ensimmäiseen kerrokseen.

Suunnittele toinen kerros samalla tavalla.

Liitä seinät toisiinsa. Valitse 1. kerroksen seinä ja Seinät-välilehdeltä Liitä. Valitse liitostyyppi Päällekkäiset seinät, osoita liitettävä seinä eli 2. kerroksen seinä, ja valitse Valmis. Lisäominaisuusvalinnat voit jättää tyhjäksi.

Muodosta seinäelementit molemmissa kerroksissa ja aktivoi runkomalli.

Valitse päällekkäiset elementit ja Elementti-välilehden Kappale-ryhmässä Yhdistä.


Huomaa

Elementtien reunojen on yhdyttävä. Tarvittaessa siirrä jommankumman elementin reunaa ennen yhdistämistä.

Huomaa

Tarvittaessa voit siirtää yhdistetyn elementin haluamasi kerroksen kuva-mallipariin.

Lisää osat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.