Skip to main content
Skip table of contents

Aukkopalkki


Esimerkissä tarkastellaan seinäelementin ikkuna-aukon yläpuolista palkkirakennetta. Aukkopalkkia kuormitetaan yläpuolisella viivakuormalla.

Ristikon yläpaarteille kohdistuu 4 kN/m suuruinen lumikuorma. Lisäksi palkkien omat painot huomioidaan laskennassa. Tutkimuksen liitokset ovat nivelellisiä.


Luo tutkimus

 1. Siirry FEA-tilaan valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta FEA > 
  Palkki- ja sauvarakenne FEA.


 2. Luo uusi tutkimus painamalla valintanauhalta 
  Uusi tutkimus ja valitsemalla tarkasteltavat osat 3d-mallista. Kuittaa valinta painamalla V-näppäintä.


 3. Anna tutkimukselle nimi.


 4. Uuden tutkimuksen osille luodaan oletuksena yksi palkkielementti, eli osien päihin syntyy solmut. Aukkopalkin sauvat liittyvät toisiinsa nivelillä, joten osien tulisi liittyä solmujen välityksellä toisiinsa profiilien poikkileikkauksen Y-akselin ympäri pyörivillä nivelillä.Kytke osien solmut

 1. Valitse kaikki tutkimuksen osat painamalla aktiivisen tutkimuksen tilannekohtaisesta valikosta Valitse osat.

 2. Kytke valittujen osien solmuja toisiinsa valitsemalla valintanauhalta 
  Kytke solmuja. Aseta toleranssiksi automaattinen ja solmujen kytkennän esiasetukseksi 
  Nivelöity poikkiakselin Y ympäri. Tässä esimerkissä kytkentätyyppinä käytetään master-slave -kytkentää.


 3. Paina OK. Aukkopalkin kaikki osat on nyt kiinnitetty toisiinsa nivelellisillä liitoksilla.

Aseta tuenta

 1. Valitse aukkopilareiden päätysolmu (kytkentäryhmän pääsolmu). 2. Aseta solmulle tuenta painamalla valintanauhalta Nivelöity >  
  Akselin Y ympäri.


 3. Tee sama toisen puolen aukkopilareiden päätysolmulle. Tässä mallissa molempien puolien tuenta on identtinen.

Aseta kuormitus

 1. Aseta seinäelementin yläjuoksulle viivakuormalla valitsemalla valintanauhalta 
  Viivakuorma. Viivakuorma asetetaan kahden käyttäjän osoittaman solmun välille.

Ratkaise tutkimus

 1. Ratkaise tutkimus painamalla valintanauhalta 
  Ratkaise-nappia.


 2. Valitse rasitussuureeksi Siirtymä ja aseta Näytä tukivoimat -asetus päälle. 3. Vaihda rasitussuureeksi Von Mises -vertailujännitys. Rajaa 3d-mallia tarvittaessa.


 4. Vaihda rasitussuureeksi Taivutusmomentti MY ja tulosten esitystavaksi Kuvaaja.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.