Skip to main content
Skip table of contents

Lisää uusi materiaaliviite osalle

Osan visualisointimateriaali määräytyy osalle asetetun materiaaliviitteen mukaan. Viitteen oletusvisualisointimateriaali taas on asetettu materiaalien linkitystietokannassa (LWMAP). Voit lisätä linkitystietokantaan uuden viitteen, valita viitteelle oletusvisualisointimateriaalin, ja asettaa viitteen haluamallesi osalle.Lisää uusi viite materiaalien linkitystietokantaan

Lisää uusi viite asiakaskohtaiseen materiaalien linkitystietokantaan (custom/dbases/d_LWMAP).


Valitse Järjestelmä | Visualisoinnin materiaalit > Oletusvisualisointimateriaalit.

Valitse jompikumpi seuraavista:

  • Kaikki, asiakaskohtaisin muutoksin - Toiminto avaa muokattavaksi yhdistetyn järjestelmän (system/dbases/d_LWMAP) ja asiakaskohtaisen linkitystietokannan (custom/dbases/d_LWMAP). Asiakaskohtaiset muutokset esitetään samassa näytössä järjestelmän tietojen kanssa. Muokkaukset tallentuvat vain asiakaskohtaiseen tietokantaan.
  • Vain asiakaskohtaiset muutokset - Toiminto avaa muokattavaksi asiakaskohtaisen linkitystietokannan (custom/dbases/d_LWMAP). Vain asiakaskohtaiset muutokset esitetään tietokantanäytössä.Lisää tietokantaan uusi rivi, tai kopioi olemassaoleva rivi.


Anna viitteelle nimi Viite -kenttään ja kuvaus Kuvaus-kenttään.Valitse viitteen oletusvisualisointimateriaali napsauttamalla Selain.


Tarvittaessa valitse materiaalin parametrit.

Hyväksy OK-painikkeella.Aseta viite osalle

Avaa osa- tai kokoonpanomalli, jolle haluat asettaa viitteen.


Jos kyseessä on kokoonpanomalli, avaa vielä haluamasi osa muokattavaksi osamallitilaan kaksoisnapsauttamalla osaa piirrepuussa tai kokoonpanomallissa.


Avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella, ja valitse Visualisointi > Vaihda materiaali.


Valitse äsken lisäämäsi viite luettelosta.Valitse vaihtoehto Valitse viitteen mukainen oletusmateriaali, jolloin Materiaalin nimi -kenttään päivittyy viitteelle valitsemasi materiaali.

Hyväksy OK-painikkeella.

Jos valitsemasi materiaali on parametrinen materiaali, avautuu ikkuna, jossa voit muokata parametreja. Muokkaukset eivät kuitenkaan enää tallennu materiaalien linkitystietokantaan, joten hyväksy nykyiset parametrit OK-painikkeella.Poistu osamallitilasta valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta OK.

Sulje ja tallenna kokoonpanomalli.


Vaihda viitteen visualisointimateriaalia rakennusmallissa

Kun olet lisännyt osan rakennusmalliin, voit vaihtaa viitteen visualisointimateriaalia kyseisessä mallissa. Voit vaihtaa yksittäisen osan visualisointimateriaalia tai kerralla kaikkien niiden osien materiaalia, joilla on sama viite. Viitteen oletusvisualisointimateriaali säilyy ennallaan materiaalien linkitystietokannassa.


Valitse Visualisointi-välilehdellä jompikumpi seuraavista.

  • Muokkaa massana - Muokkaa kerralla kaikkia rakennusmallin pintoja, joilla on sama viite.
  • Muokkaa osakohtaisesti - Muokkaa valittua pintaa.

Osoita pinta.Viite-kentässä näkyy osamallille asettamasi materiaaliviite ja Materiaalin nimi -kentässä viitteen oletusvisualisointimateriaali.

Voit muokata nykyisen materiaalin parametreja napsauttamalla Muokkaa tai valita uuden materiaalin napsauttamalla Valitse. Voit valita materiaalin mallissa olevalta pinnalta napsauttamalla Poimi pinnalta.

Muutokset tallentuvat rakennusmalliin.Voit palauttaa rakennusmalliin linkitystietokannassa asetetut oletusvisualisointimateriaalit Visualisointi-välilehden toiminnoilla. 

  • Palauta kaikki - Palauta kaikille mallin pinnoille viitteen mukainen oletusvisualisointimateriaali.
  • Palauta - Palauta valitulle pinnalle viitteen mukainen oletusvisualisointimateriaali.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.