Skip to main content
Skip table of contents

Elementtikuvat ja julkaisin 2023

Elementtikuvat

Lisää tunnus (liitäntä) elementtikuva näkymään

PDF

Possibility to print PDF with colors on screen and with custom linewidth


Note! Also supported in publisher with linewidth 0.01

Tulosta PDF-sarjat paneelin pinoamisjärjestyksessä


Jos PDF-sarjan nimessä on ManufOrder, esimerkiksi "Walls-ManufOrder", sarja lajitellaan pinorivin, sarakkeen ja syvyystietojen mukaan, jos olet luonut projektiisi paneelipinoja.

Julkaisin

Mahdollisuus tulostaa PDF näytön värin ja mukautetulla viivanleveydellä


Huom! Tuettu myös julkaisimessa viivanleveydellä 0.01
FILEINFO-tietoja tuetaan tiedostonimellä tiedoston ominaisuuksissa

Ominaisuudet: Kohdepolku, etuliite ovat tuettuja

Erillisillä piirroksilla myös tiedostonimi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.