Skip to main content
Skip table of contents

Kaltevan rakennekerroksen osat

Voit lisätä osat kaltevaan rakennekerrokseen. Tällaisia tyypillisesti löytyy rakenteista, joihin täytyy tehdä kallistus. Rakennetyökalukirjastosta löytyy tähän tarkoitukseen määritelty työkalu. Rakennetyökalun ominaisuuksissa määritetään mikä on viitepinta ja mikä työstettävä pinta. Käyttäjä voi valita tai vaihtaa rakennekerrokselle sopivan työkalun. Kerroksen kallistus määritetään Tasorakenne-välilehdeltä löytyvillä kerroskohtaisilla toiminnoilla.

Leikkaa profiilit rakennekerroksen ylä- tai alapinnan mukaan

Voit työstää yksittäistä profiilia tai valittuja profiileja rakennekerroksella, johon profiilit liittyvät. Toiminto löytyy profiilien tilannekohtaiselta välilehdeltä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.