Skip to main content
Skip table of contents

FAQ

Kenelle Vertex BD on tarkoitettu?

Vertex BD on tietomallipohjainen (BIM) rakennusten suunnitteluohjelmisto. Erityisesti Vertex BD soveltuu rankarakenteisten pienten ja keskisuurten asuintalojen sekä julkisten rakennusten rakennus- ja rakennesuunnitteluun. Mallintamalla toteutettu suunnittelu on havainnollista ja näin nopeuttaa suunnittelua ja vähentää virheitä. Mallista tuotetaan automaattisesti piirustukset, luettelot ja tuotantokoneiden ohjaustieto koko prosessille luonnostelusta rakennusten tuotantoon ja pystytykseen. Vertex Systemsin korkeasti koulutettu ja alaa hyvin tunteva henkilöstö sovittaa järjestelmän kunkin asiakkaan prosessihin ja tarpeisiin ja tukee käyttöönotossa ja käytössä. 

Vertex BD:tä on toimitettu tuhansille käyttäjille ympäri maailman, mukaan lukien:

 • talotehtaat
 • rakennusliikkeet
 • arkkitehtitoimistot
 • insinööritoimistot
 • materiaalitoimittajat
 • teknilliset koulut ja yliopistot

Kuinka Vertex BD eroaa perinteisestä CAD-ohjelmistosta?

Perinteisellä CAD-piirtämisellä tarkoitetaan 2D viivanpiirtoa jonka lopputuloksena syntyy luettava piirustus. Vertex BD -ohjelmistolla luodaan 3D-tietomalli joka sisältää kaiken tiedon taloon liittyen. Tietomallin pohjalta luotujen kuvien tuottamisprosessia voidaan automatisoida jolloin virheiden määrä vähenee ja tuottaminen tehostuu. Mallia ei suunnitella viivojen perusteella, vaan muutokset toteutetaan tietomalliin. Näin muutokset siirtyvät samanlaisina jokaiseen mallista tuotettuun dokumenttiin.

Tietomallin rakenneosat voidaan liittää toisiinsa automaattisilla liitosehdoilla, jolloin mallin muokkaaminen helpottuu. Esimerkiksi kattokaltevuuden muutos ei aiheuta toimenpiteitä seinän osalta, koska seinän ylälaita seuraa automaattisten ehtomääritysten mukaisesti katon geometriaa. Kuva voidaan tuottaa automaattisesti katon parametrien muutoksen jälkeen. Tietomalliin voidaan tuoda referenssitietoa muista järjestelmistä, joten esimerkiksi putkiston sekä talon rakenteiden suunnittelu onnistuu samalla alustalla. Rakenneosien yhteensopivuus voidaan todeta virtuaalisessa tietomallissa jolloin suunnitteluvirheiden määrä pienenee.

Kun malli on saatu valmiiksi, siitä voidaan tuottaa:

 • pohjakuvat arkkitehti- ja rakennesuunnitteluasetuksin
 • julksivukuvat
 • leikkauskuvat
 • rakenneosien tuotantokuvat
 • rakenteidein valmistukseen vaadittava NC-tieto
 • materiaalilistaukset
 • valokuvamaiset visualisoinnit

Millä tavalla Vertex BD poikkeaa muista suunnittelujärjestelmistä?

Vertex BD on suunniteltu teolliseen käyttöön, jolloin ohjelmiston tehokkuus voidaan hyödyntää täysin. Ohjelmisto soveltuu pienten ja keskisuurten asuintalojen sekä julkisten rakennusten rakenuns- ja rakennesuunnitteluun.

Ohjelmistossa pitkälle kehittynyt rakenteiden määritystyökalut, jolloin rakennuksen rakenneosat saadaan luotua automaattisääntöjen pohjalta. Automatiikalla saadaan tyypillisesti tuotettua 95 % koko talon rakenteista, loput 5 % rakenteista toteutetaan suunnittelijan toimesta joka muokkaa automaatiikalla luotua rakennetta vastaamaan todellista tilannetta. Vakioiduissa yksinkertaisissa rakenteissa, kuten hallirakennuksissa, automaatioaste voi nousta 100 %:n. Tyypilliset muutokset johtuvat poikkeavista rakenneratkaisuista joiden suunnittelu ei onnistu automatiikan avulla. Automatiikalla toteutettu rakenne on täysin muokattavissa, rakenteet voidaan luoda myös osa osalta ilman automatiikkaa. Rakenteiden mallinnuksen jälkeen ohjelmasta saadaan automaattisesti tuotetut tuotantokuvat, katkaisulistat sekä tuotantokoneiden ohjaustieto.

Vertex BD Pro on täydellinen arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun tarkoitettu paketti. Samalla järjestelmä toimii aina luonnossuunnittelusta rakennekuvien tuottamiseen. Tietomallipohjaisen järjestelmän etuna on muutostenhallinta, jolloin arkkitehtimalliin tehdyt muutokset on helposti tarkastettavissa saman rakennuksen rakennesuunnittelumallissa.

Vertex BD:n ohjelmaympäristö on käyttäjän muokattavissa, joten käyttäjä voi tallentaa järjestelmään omat rakenneratkaisut ja käyttää näitä oletuksina suunnittelussa.

Mitkä ovat Vertex BD:n laitteistovaatimukset?

Katso laitteistosuositukset.

Voinko ostaa tai vuokrata ohjelmiston?

Vertex BD on saatavilla osto- tai vuokrasopimuksella. Ota yhteyttä myyntiimme kysyäksesi lisää ohjelmiston hankkimisesta.

Koulutatteko ohjelmiston käyttöön?

Vertex tarjoaa laaja-alaisen koulutuspaketin ohjelmiston käyttöön liittyen. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset takaavan sujuvan käyttöönoton ja tehokkaan ohjelmiston käyttämisen.

Kuinka paljon koulutusta tarvitaan?

Koulutustarve arvioidaan aina asiakaskohtaisesti. Tyypillisesti arkkitehtipuolen toiminnallisuuden koulutus kestää 2-3 päivää ja rakennesuunnittelupuolen koulutus 2-3 päivää.

Auttaako Vertex ohjelmiston käyttöönottoon liittyvässä räätälöinnissä?

Kyllä. Asiakaspalveluhenkilökuntamme avustaa ohjelmiston käyttöönotossa kartoittamalla asiakastarpeet ja tekemällä suunnitelman tarvittavista muutoksista. Muutokset toteutetaan joko asiakkaan tai Vertexin henkilökunnan toimesta.

Mitä ohjelmiston ylläpitosopimus sisältää?

Vertex-ylläpitosopimus kattaa ohjelmiston käyttöön liittyvän tukipalvelun sekä ohjelmistopäivitykset. Tukipalvelumme kautta saat apua ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmissa jokaisena arkipäivänä sekä ohjelmistopäivityksillä varmistat sen, että käytössäsi on aina viimeisin ohjelmistoversio. Ohjelmistoversioon julkaistaan pienempiä korjauspäivityksiä pitkin kehitysvuotta ja vuosittain julkaisemme uuden ohjelmistoversion. Ohjelmiston kehittäminen tapahtuu samassa paikassa asiakastuen kanssa, joten ohjelmistovirheiden tapauksessa pystymme toimittamaan korjauspaketin nopealla aikataululla.

Kuinka Vertexin ohjelmistolisenssejä hallitaan?

Vertexin ohjelmistolisenssien käyttöön käytetään kahta eri menetelmää: uudet ohjelmistolisenssit toimitetaan aina internetin kautta toimivalla NetVid-lisenssillä ja vanhempien ohjelmistoversioiden yhteydessä lisenssi on voitu toimittaa USB-suojausmoduulilla.

NetVid-lisenssin voimassaolo ja ohjelmaversio tarkastetaan aina ohjelman käynnistyksen yhteydessä Vertexin serveriltä. NetVid-lisenssin voi vapauttaa työasemalta, jonka jälkeen se voidaan ottaa käyttöön toisessa työasemassa. Ohjelmisto voidaan asentaa useammalle työasemalle, mutta lisenssi toimii vain yhdessä työasemassa samanaikaisesti. NetVid-lisenssi toimii ilman internetyhteyttä 10 vuorokautta. USB-suojausmoduuli täytyy olla kytkettynä tietokoneeseen ennen Vertex-ohjelmiston käynnistämistä. Myös tässä lisenssimallissa ohjelmisto voidaan asentaa useammalle työasemalle.

Ostetussa Vertex-lisenssissä ei ole aikarajoitusta ja se on voimassa toistaiseksi. Ylläpitosopimuksella saat käyttöösi aina tuoreimman ohjelmistoversion.

Vuokratun ohjelmistolisenssin toiminta päättyy vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuokrasopimuksen jatkosta voit tiedustella lisää myynnistämme.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.