Skip to main content
Skip table of contents

Tee komponentin 2D-symboli mallin piirustuksesta

Voidaksesi lisätä mallinnetun komponentin myös pohjakuvaan, tarvitset komponentista 2D-symbolin. Ohjelma luo sen mallin päältä katsotusta projektiosta automaattisesti, kun tallennat komponentin komponenttikirjastoon. Jos automaattisesti luotu 2D-symboli ei sovellu sellaisenaan, voit piirtää symbolin itse 2D-piirtotoiminnoilla tai voit muodostaa piirustuksen suoraan mallista, ja muokata piirustusta esimerkiksi viivoja poistamalla. Aseta piirustus komponentin 2D-symboliksi muokkaamalla komponentin parametreja komponenttikirjastossa.Tee piirustus

Avaa malli kansiosta ../custom/complibs/macro_custom.

Valitse mallin kokoonpanopuusta Piirustukset.

Valitse hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Uusi piirustus.

Valitse projektiotiedot ja mittakaava keskusteluikkunassa.

  • Mittakaava - Valitse mittakaavaksi 1:1.
  • Projisointi - Valitse projektio b: päältä. Tyhjennä valintaruutu a: edestä, joka on oletusarvoisesti valittuna.

Käytä muille ominaisuuksille oletusvalintoja, ja hyväksy OK-painikkeella.

Sulje arkistotietojen määritysikkuna painamalla Peruuta ja Ei.

Jotta voit muokata piirustuksen viivoja, katkaise projektion yhteys malliin: vie kohdistin projektion tunnuksen kohdalle projektiopuussa, ja valitse hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Katkaise linkki.

Saat kysymyksen: "Toiminto katkaisee yhteyden malliin ja on peruuttamaton! Haluatko jatkaa?" Valitse Kyllä. 

Muokkaa viivoja piirustuksessa:

  • Poista ylimääräiset viivat. Tarvittaessa lisää viivoja, tekstejä jne.
  • Valitse geometrialle taso komponentin tyypin mukaan.
  • Muokkaa muita ominaisuuksia, esimerkiksi viivan leveys.
  • Jos haluat 2D-esitykselle väritäytön, lisää kaksi kuviota: väritäyttö tasolle 59 ja peittokuvio tasolle 101.
  • Siirrä piirustuksessa olevaa geometriaa siten, että piirustuksen nollapiste sijoittuu samaan paikkaan kuin mallissa.

Valitse hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Tallenna symboliksi.

Valitse tallennuspaikaksi komponenttikirjaston kansio (tässä esimerkissä ../custom/complibs/macro_custom), ja anna piirustukselle nimi. 

Valitse Symbolin parametrit -keskusteluikkunassa Tavallinen symboli (oletus). 

Sulje piirustusikkuna. Saat kysymyksen: "Tallennetaanko muutokset?" Valitse Ei. Piirustus on jo tallennettu.

Aseta piirustus komponentin 2D-symboliksi

Valitse Järjestelmä | Kirjastot | 

 Kirjastot

Valitse kansio Omat kirjastot / Makrokomponentit.

Valitse komponenttikirjasto, jolloin saat näkyviin kirjastoon tallennetut komponentit.

Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse kirjasto, ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Muokkaa kirjaston sisältöä.
  • Muokkaa yksittäisen komponentin kirjastotietoja valitsemalla komponentti, ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Ominaisuudet.

Vie kohdistin haluamasi makrokomponentin riville.

Valitse tietokantanäytön sivu Tiedostot.

Kirjoita äsken tallentamasi piirustustiedoston nimi 2D Symboli -kenttään. Tiedoston tulee olla tallennettuna komponenttikirjaston nimiseen kansioon ../custom/complibs -kansiossa, tässä esimerkissä ../custom/complibs/macro_custom -kansioon.

Sulje tietokantanäyttö OK-painikkeella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.