Skip to main content
Skip table of contents

Tarkista etäisyys

Työkalunauhan toiminnolla Tarkista etäisyys voit mitata kahden elementin välisen minimietäisyyden. Elementit voivat olla pisteitä, viivoja tai pintoja. Voit tehdä useita mittauksia peräkkäin ja tarkastella jokaisen mittauksen tulosta keskusteluikkunassa. Saat mittaustulokset näkyviin myös työikkunaan.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla näppäimiä Shift+V.


Toiminto uudistettiin versioon 2020 (26.0). Jos haluat käyttää aiemmissa versioissa ollutta Tarkista etäisyys -toimintoa, paina näppäimiä Shift+Ctrl+V. Voit lisätä toiminnon myös käyttäjän omaan tilannekohtaiseen valikkoon seuraavasti:

  1. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella.
  2. Valitse 
     Muokkaa tätä ponnahdusvalikkoa.
  3. Napsauta hiiren kakkospainiketta keskusteluikkunan oikeassa reunassa.
  4. Valitse Lisää.
  5. Ala kirjoittamaan hakukenttään komennon nimeä: VERIFYDIM 1.
  6. Valitse komento luettelosta.
  7. Hyväksy ja sulje keskusteluikkunat OK-painikkeella.

Voit muuttaa toimintojen järjestystä valikossa hiirellä vetämällä.

Tämän jälkeen voit valita toiminnon tilannekohtaisesta valikosta:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.