Skip to main content
Skip table of contents

Asemapiirustus

Tässä artikkelissa käsitellään kolme erilaista tapaa asemapiirustuksen laatimiseen Vertex BD:llä, kun tonttikartta on saatavilla joko kuvatiedostona tai *.dwg -tiedostona.

Lataa *.dwg -tiedosto alipiirustukseksi

 1. Avaa *.dwg -tiedosto Vertex BD:ssä.
 2. Käytä toimintoa Tiedosto | Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto *.vxp -muodossa projektikansioon C:/Vxbd240/shared/projects/projektin_nimi/
 3.  Avaa kuvamallipari 2D: Maasto ja lisää aiemmin tallentamasi *.vxp -piirustus alipiirustukseksi toiminnolla  Mallinnus | Piirtäminen | Alikuvat > Lue alipiirustus/alimalli. 4. Napsauta painiketta, jossa on kolme pistettä ja valitse ladattava piirustus projektikansiosta. 5. Määritä alipiirustuksen nimitys ja piirto-ominaisuudet. Valitse lopuksi OK. 6. Alipiirustus näkyy nyt hiiren osoittimessa. Voit muuttaa alipiirustuksen mittakaavaa aputominnolla K Kokokertoimen asetus.


   
 7. Valitse sopiva mittakaava.


   
 8. Osoita alipiirustuksen paikka.
 9. Käytä alipiirustusta apuna ja piirrä sen päälle asemapiirustuksessa tarvittava geometria.
 10. Lopuksi kytke alipiirustus pois näkyvistä toiminnolla Mallinnus | Piirtäminen | Alikuvat > Ominaisuudet.  Poista alipiirustuksen valinta.
Kopioi *.dwg -tiedostosta tarvittava geometria

 1. Avaa *.dwg -tiedosto Vertex BD:ssä.
 2. Käytä toimintoa Tiedosto | Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto *.vxp -muodossa projektikansioon C:/Vxbd240/shared/projects/projektin_nimi/
 3. Piirustus voi olla geometriaryhmä, jolloin se täytyy purkaa geometrian peruselementeiksi, pisteiksi ja viivoiksi. Valitse geometriaryhmä, jolloin hiiren kakkospainikkeen takaa löytyy toiminto Lisätoiminnot > Pura geometriaksi. 4. Valitse Kyllä. 5. Valitse asemapiirustuksessa tarvittava geometria ja käytä hiiren kakkospainikkeen takaa löytyvää toimintoa Leikepöytä > Kopioi. 6.  Osoita kopioitavan geometrian viitepiste.
 7. Siirry kuvamallipariin 2D: Maasto.
 8. Käytä hiiren kakkospainikkeen takaa löytyvää toimintoa Leikepöytä > Liitä ja osoita geometrian paikka.


Kuvatiedosto rasterikuvaksi

 1. Siirry kuvamallipariin 2D: Maasto.
 2. Valitse Piirtäminen | Työkalut | Rasterikuvat > Rasteri.
 3. Valitse tiedostotyyppi:
  TIFF -kuva (*.tiff)
  JPEG -kuva (*.jpg, *.jpeg)
  BMP -kuva (*.bmp)
  GIF -kuva (*.gif)
  PNG -kuva (*.png)
  LightWorks -kuva (*.lwi)
  Adobe Acrobat -tiedostot (*.pdf)
  JP2 -kuva (*.jp2)
 4. Valitse tiedosto, ja valitse Avaa.
 5. Valitse käytettävä resoluutio. 6. Skaalaa rasterikuvaa tarvittaessa aputoiminnolla K Kokokertoimen asetus.
  Kokokertoimen oletusarvo on 1. Kertoimen arvo vaikuttaa x- ja y-akselin suunnassa. Kertoimen arvo 0-1 pienentää rasteria, esimerkiksi arvo 0.8. Jos haluat suurentaa rasterikuvaa, aseta kokokertoimen arvoksi suurempi kuin 1. 7. Osoita rasterikuvan paikka.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.