Skip to main content
Skip table of contents

Ohutlevyrankadetaljiikka 2023

Kirjastojen kieli

Ohutlevyteräsohjelmiston kirjastot ovat pääosin englanninkielisiä.

Elementtien väliset liitokset

Orret ristikoihin

Voit liittää ristikon orret ja alapuolisen koolauksen ristikoihin yhdellä kertaa valitsemalla liitoskirjastosta työkalun: Trusses → Purlins to Trusses.

Lattiaelementtien liitokset

Voit nyt liittää lattiaelementin reunapalkit seinäelementin tolppiin pulttiliitoksella käyttämällä liitosta Seinien "Rungon varustelu → panel to panel → Floor to Wall Bolt Connection. Aloita toiminto ja valitse liitettävät elementit. Voit myös käyttää Ctrl+A valitaksesi kaikki seinä- ja lattiaelementit.

Ristikot palkkeihin

Voit liittää ristikot C-profiilipalkkiin liitoskirjaston työkalulla Trusses → Trusses to Beams. Työkalua voi käyttää sekä kattoristikoille että lattian ristikkopalkeille. Ristikkolaskenta tunnistaa liitoksen.  Liitos lisää oletuksen reiät, mutta käyttäjä voi valita lisätäänkö niitä.

Rungon jäykistys

Uusi Z-jäykistys seinätolpille

Uusi työkalu kiinnittää jäykistediagonaalit tolppiin vaakajäykisteiden sijaan.

Uusi seinänjäykistystapa - diagonaalit useaan tolppaväliin

Uudella jäykistetyökalu lisää diagonaalit useaan tolppaväliin.

Nauhajäykistys lattiaan ja kattoon

Lattian ja katon vasoitustyökalussa voit nyt lisätä yläpuolen tai ylä-ja alapuolen nauhajäykistyksen jäykistevasoituksena.

Ristikkoaukkopalkit

Tyypin 2 ristikkopalkkia on parannettu

Tyypin 2 ristikkopalkin yläosan pystysuorat osat keskitetään alaosan diagonaaliparin mukaan.


Tyypin 2 ristikkopalkin ensimmäisten diagonaalien suunta

Ristikkopalkin alaosan diagonaalit voidaan nyt vaihtoehtoisesti asetaa alkamaan yläreunasta alareunan sijaan.



Liitosdetaljiikan parannukset

Kuumavalssatuille tarkoitettua kulmarauta liitosta voi käyttää myös ohutlevyrankaprofiilien kanssa

Voit nyt käyttää kuumavalssatuille profiileille tehtyä kulmarautaliitosta myöskin ohutlevyrankaprofiilien kanssa reunapalkin ja vasan välillä. NC asetuksissa voidaan määrittää minä työstönä reiät kirjoitetaan (esim. TRIPLE_WEB tai WEB_HOLE)


Rungon osien välisten liittimien päivitys

Voit nyt päivittää rungon osien väliset liittimet elementeille ja ristikoille uudella liitosselaimesta löytyvällä työkalulla Light Gauge Steel joints → Fasteners → Joint and Fastener editing. Työkalu mahdollistaa kaikkien liitoksien liittimien muokkauksen rakennuksessa.



JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.