Skip to main content
Skip table of contents

NC rajapintojen parannukset 2022

woodWOP / Cut Rite

woodWOP/Cut Rite tuki levytykselle

Cut Rite on Homagin ohjelmisto, jota käytetään tuotantokoneden ohjaukseen. Cut Riten ja CAD:n integrointi vaatii Homagin woodWOP-integraation. Se on nyt saatavissa Vertex:iin. woodWOP: ia käytetään CAD-tiedon siirtämiseen Cut Riteen. Molemmat ovat Homagin toimittamia ohjelmistoja.

Vertex:ssä on tuki levytyksille.Randek

Randekin käyttöliittymässä yksiköt kirjoitetaan aina metrijärjestelmän mukaan vaikka kohde olisi suunniteltu tuumaympäristössä

Randek -käyttöliittymä käyttää nyt metrisiä yksiköitä tuumaympäristössä. Vertex tukee tätä versiosta 4.0 alkaen. Randek tulkitsee mitat aina metrijärjestelmän mukaisesti.

Aukon työstöreitit voidaan määrittää suljetuksi Randek 5.0:ssa

Aukon puhkaisun työstöreitit voi määrittää nyt suljetuksi. Tämä voidaan nyt tehdä CNC -lisävarusteilla asettamalla avoimet reitit suljetuksi avainsanalla  param= CLOSE_CTR 1. Tämä tehdään CNC - setupissa, ei Randek -setupissa. 


WUP (Weinmann)

Optio lisätty Weinmann wup -tiedostoon referenssipisteen asettamiseen runkokerrokselle

Nyt on mahdollista määrittää alkuperän sijainti runkokerroksen mukaan avainsanalla:

origin_location = FRAME

Normaalisti origo on vasemmassa alakulmassa.

Jos origo on runkokerroksella, se voi olla elementin ulkomittojen sisäpuolella.

Osaindeksien määrittäminen WUP -rajapinnassa

WUP-rajapinnan osaindeksit voidaan määrittää indeksimalliin, joka voi olla joko asiakaskohtaisessa kirjastossa tai tallennettu projektikohtaisesti. Indeksimallin avulla voit hallita osien indeksin kirjoittamista WUP -tiedostoon.

45 asteen reikien tuki yläjuoksulle

WUP -rajapinta tukee nyt 45 asteen reikiä yläjuoksuun. Käytetään mm. sähköjohtojen / putkien reititykseen.

BTL

Tuki elementin kokoonpanotiedoille

BTL -tukea on laajennettu elementtien kokoonpanotiedoilla. Elementtien kokoonpanolinjalle vaadittavat tiedot edellyttävät BTL-versiota 10.6. Nykyinen toteutus sisältää elementin osia, kuten profiileja ja levyjä sekä niiden työstöjä. Profiilit toimivat kuten aiemmin. Levyillä tuki nyt reiteille liimakiinnitykselle ja nauloille (naulat, niitit) ja lisäksi aukkojen / reunojen ja reikien jyrsintä / poraus.

Huomautus! BTL on yleinen rajapintaformaatti, jota useammat työstökonevalmistajat käyttävät CAD-integraatioissa. Eri koneenvalmistajat voivat tulkita BTL: ää hieman eri tavoin. Siirtotiedoston yhteensopivuus uuden automaattisen kokoonpanolinjan kanssa on aina tarkistettava hyvissä ajoin (useita kuukausia) ennen koneen asennusta). On järkevää jättää riittävästi aikaa testaukseen ja mahdollisiin muutoksiin, joita tarvitaan mahdollisesti tarvitaan siirtotiedoston luvun tai kirjoittamisen räätälöintiin.CNC Accessories

Mahdollisuus määrittää 2 cncaccessories.setup tiedostoa

Jos tarvitaan useita CncAccessories.Setup-tiedostoja, se voidaan tehdä nimeämällä ne muotoon 'CncAccessories (DESCR) .Setup'.

Jos tällaisia tiedostoja löytyy, kun koneistuksia ajetaan, käyttäjää pyydetään valitsemaan käytettävä tiedosto. Ensimmäinen vaihtoehto listalla on 'Default' eli normaali 'CncAccessories.Setup'-tiedosto.

Esimerkki:
CncAccessories(Randek1).Setup
CncAccessories(Randek2).Setup

Käyttäjältä kysytään:
Default
Randek1
Randek2Dimter

Dimter-siirtotiedoston päätettä voidaan muuttaa

Nyt on mahdollista muuttaa Dimter ASCII -siirtotiedoston tiedostopäätteitä käyttämällä avainsanaa:

! file_extension= csv (default if not defined)

! imp (linux based saw units)

file_extension= impDSTV

DSTV-siirtotiedoston tiedostopääte

DSTV-siirtotiedostossa voit nyt määrittää tiedostojen tiedostopää ovat .nc tai .nc1 

profile_file_type= ".nc"

plate_file_type = ".nc1"

Ohjaa tulostiedoston otsikkoa

Nyt on mahdollista ohjata otsikkorivien järjestystä tulostiedostoissa. Jotkut koneet edellyttävät linjojen 3 ja 4 vaihtoa

Z-laser

Kaikki elementin kerrokset siirrossa mukana


Aiemmin oli mahdollista siirtää vain 1 levytys kerros runkokerroksen lisäksi.

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön lisäämällä seuraavan rivin setup/zlasersetup -asetukseen.

layers_identical_to_bd= 1JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.