Skip to main content
Skip table of contents

Näin pääset alkuun

Vertex BD -ohjelmiston käyttöönotto kannattaa aloittaa käymällä läpi tämän sivuston sisältö.
Sivustolla esitellään ohjelmiston perustoiminnollisuudet sekä ohjelman käyttöön liittyvät tutoriaalivideot.


Vertex BD:n käytön perusteet


Käyttöliittymä


Projektityöskentely


Työkalunauha


Tutoriaalivideot


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.