Skip to main content
Skip table of contents

IFC parannukset 2022

Mallin koordinaatit

Mallin siirto lähelle mallin origoa olemassa olevan geometrian perusteella

IFC -malli on joskus todella kaukana mallin origosta Jotta mallinnus onnistuu hyvin, malli kannattaa siirtää lähemmäksi origoa. IFC-tuonnin yhteydessä voit nyt siirtää IFC-mallia lähemmäksi. Siirto tallennetaan tontin origoon ja IFC viennissä malli voidaan siirtää takaisin alkuperäiseen paikkaansa. Tämä parannus nopeuttaa IFC -mallin käyttöä tapauksissa, joissa jostain syystä IFC -malli on kirjoitettu hyvin kauas mallin origosta. Toiminto hakee IFC -mallin geometrian perusteella sen minimi X-, Y- ja Z -pisteen ja siirtää mallin sijoituspisteenä käyttäen mallin origoon.


Koordinaattien määrittely IFC -viennissä on parannettu

IFC -vientiä on yksinkertaistettu koordinaattien suhteen. Mallin kulma suhteessa Y-akseliin on nyt omassa kenttässä, Käännä pohjoisuuntaan. Oletusarvoisesti kulma luetaan tontin origon parametreista (Projektin dokumenttiselain → Asetukset → Paikka- ja korkeustiedot → Rakennuksen koordinaatit). Kulman arvon voi muuttaa dialogissa tarvittaessa.

Rakennuksen koordinaatit voidaan kirjoittaa edellisen version lisäksi myös suhteessa tiettyyn mallin pisteeseen. Pisteen koordinaatit voi syöttää dialogissa.Parannuksia IFC ominaisuusjoukkoihin

IFC -ominaisuusjoukot putkikomponenteille

IFC -ominaisuusjoukokirjastossa on nyt myös IFC -oletusominaisuusjoukko "Pipe properties" -> "Pset_Pipe" BD -malliin lisättäville putkiosille.

IFC -ominaisuusjoukko tai sen kopio käyttäjän omassa kirjastossa on aina asetettu oletusarvoisesti, jotta BD -malliin lisätään uusia putkiosia.

Putkien ominaisuusjoukkojen muokkaaminen

BD -malliin lisätyn putkiosan IFC -ominaisuusjoukon lisääminen, poistaminen, korvaaminen jne. tehdään kuten rakennusosille "IFC ominaisuusjoukot" -toiminnolla.

Muiden G4 -osien oletusominaisuusjoukot

G4 -komponentteille putkiosia lukuunottamatta ei voidan interaktiivisesti asettaa IFC ominaisuusjoukkoja. Oletusasetukset voidaan kuitenkin määrittää G4 -komponenteille käyttämällä setup-kansiossa olevaan asetustiedostoa. Asentstiedosto käyttää omaisuusjoukon kirjastoformaattia (xml). XML -tiedosto on kansiossa ... \setup\IFC.

Tiedostonimet:

  • ifc_props_assembly.xml (G4 kokoonpanot)
  • ifc_props_parts.xml (G4 osat)
  • ifc_props_profile.xml (G4 profiilit)
  • ifc_props_pipes.xml (tämä on jo ominaisuusjoukkokirjastossa, tätä käytetään alikokoonpanon putkiosille BD: ssä)

IFC -ominaisuusjoukot tiilille

Tässä versiossa julkaistussa ladontatyökalussa käytetty tiiliobjekti kirjoitetaan IFC: hen samalla tavalla kuin muutkin komponentit. Tiilikirjastoon on liitetty oletus ominaisuusjoukko-asetus. IFC -ominaisuusjoukko tiileille on nyt olemassa ominaisuusjoukkokirjastossa. Se voidaan lisätä kirjastoon oletukseksi (liitetään tiiliobjektille mallin lisäyksen yhteydessä) tai sen voi myös lisätä interaktiivisesti rakennusmallissa. Interaktiivinen lisäys ei kuitenkaan ole suositeltava tapa lisätä niitä tiilien suuren määrän vuoksi.

IFC ominaisuusjoukot tukevat COMP_USE luokitetta

Voit lisätä COMP_USE -luokitteen oveen, jotta voit erottaa esimerkiksi sen, mikä ovi on pääovi.

Luokitteen tiedot menevät IFC: hen, jos luokite on määritetty kirjoitettavaksi IFC ominaisuusjoukkosetissä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.