Skip to main content
Skip table of contents

"Päällekkäisiä makroja löytyi, käytä makrojen tarkistustoimintoa" -ilmoitusPäällekkäisilä rakennuskomponenteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa sama komponentti on lisätty useaan kertaan täsmälleen samaan paikkaan, jolloin komponentteja näyttäisi olevan vain yksi. Projektin tallennuksen yhteydessä tehdään automaattinen päällekkäisten makrojen tarkistus. Mikäli projektilta löytyy päällekkäisiä rakennuskomponentteja, ohjelma antaa tilanteesta ilmoituksen:

Päällekkäiset makrot voivat olla esimerkiksi Komponentti -selaimesta lisättyjä huonekalukomponentteja.

Valitse Mallinnus | Työkalut | Tarkista rakennuskomponenttien päällekkäisyys

Toiminnolla voit tarkistaa, onko projektissa päällekkäisiä rakennuskomponentteja. Toiminnolla voit myös poistaa päällekkäiset rakennuskomponentit joko yksitellen tai kaikki kerralla.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.